Dostupno trideset ERMA stipendija!

Dostupno trideset ERMA stipendija!

  Evropski regionalni master Demokratija i ljudska prava u Jugoistočnoj Evropi zajednički organiziraju Univerzitet u Sarajevu i Univerzitet u Bolonji u suradnji sa 11 partnerskih Univerziteta iz regije i Evropske unije. On je najznačajnija aktivnost Globalnog...