Prijavite se na takmičenje za najbolje eseje

Prijavite se na takmičenje za najbolje eseje

  MIP poziva sve studente da uzmu učešće u takmičenju za najbolje eseje u okviru drugog ciklusa Mehanizmovog Interuniverzitetskog programa video predavanja , pod nazivom “Međunarodno pravo i činjenice utvrđene pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu...