Izgradimo mir online!

Izgradimo mir online!

  Izgradnja mira je posao koji je dodjeljen svima pojedinačno. Educiranjem i informisanjem mladih želimo stvoriti ambasadore koji će poruke mira nositi u sebi i širiti ih i prenositi na druge. Udruženje za društveno istraživanje “Global Analitika” realizuje...