Udruženje Colibri zapošljava!

Udruženje Colibri zapošljava!

  Udruženje Colibri raspisuje OGLAS Za prijem vanjskog saradnika za organiziranje i vođenje programaMUZIKOTERAPIJA – 1 izvršilacu Centru za podršku porodicama sa djecom i osobama sa poteškoćama u razvoju. Pored opštih uslova (punoljetnost, opća zdravstvena...