Trening: POPs pesticidi

jun 1, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Četvrti trening na temu: POPs pesticidi
Da li su se POPs pesticidi koristili u poljoprivredi u Bosni i Hercegovini?
Kakve izazove sektor poljoprivrede u BiH može imati u implementaciji Štokholmske konvencije?
O ovim te mnogim drugim pitanjima razgovaramo na treningu “POPs pesticidi”, čiji cilj je povećati saznanja relevantnih institucija o adekvatnom upravljanju POPs pesticidima i otpadom od POPs pesticida u BiH.
Pored toga, na ovom treningu će biti predstavljeni primjeri dobre prakse upravljanja hemikalijama u poljoprivredi u EU, kao i preliminarni rezultati inventara POPs pesticida u Bosni i Hercegovini.
Trening se organizuje u okviru komponente #POPs projekta “Izrada zakonodavnih akata i obuka za implementaciju Štokholmske konvencije u Bosni i Hercegovini”.