Trening za izgradnju kapaciteta OCD o ponovnoj upotrebi konfiskovane imovine iz organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini

maj 6, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Centar za promociju civilnog društva u partnerstvu sa OSCE Sekretarijava Vas poziva na jednodnevni trening za izgradnju kapaciteta organizacija civilnog društva o dodjeli i upotrebi konfiskovane imovine iz organizovanog kriminala u BiH, koji se održava 16.05.2022. godine (ponedjeljak) u hotelu Salis u Tuzli.

Metodologija

Jednodnevni trening se održava u Tuzli, 16.05.2022. godine u hotelu Salis sa početkom u 10:00h, a planirani završetak je u 17:00h. Omogućeno je isključivo fizičko prisustvo učesnika/ca, a zbog ograničenog broja prisutnih, mole se učesnici/ce da prijavu izvrše u što skorijem roku. Jednodnevni trening vodi prof. dr. sc. Eldan Mujanović sa Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije UNSA. Osim teorijske pozadine, predviđeno je da trening obuhvati praktične vježbe i grupni rad. CPCD snosi troškove radnog materijala, hrane i osvježenja tokom jednodnevnog treninga te putne troškove svim učesnicima/ama koji ne dolaze iz Tuzle. Prijave zaprimamo isključivo u elektronskom obliku putem online obrasca: https://forms.office.com/r/Z3sagc3h0j, koji će biti otvoren do 9. maja u 23:59.

projektu

Projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH“ implementira Centar za promociju civilnog društva – CPCD u okviru OSCE-ovog regionalnog projekta „Jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanu regionalnu saradnju u zapljeni, konfiskaciji, upravljanju i ponovnoj upotrebi imovine“.  Cilj ovog projekta je podići svijest o oblasti dodjele i korištenja oduzete imovine u socijalne svrhe te kreirati mrežu organizacija civilnog društva radi uspostavljanja adekvatnog procesa dodjele oduzete imovine udruženjima i fondacijama u BiH koja je oduzeta iz organizovanog kriminala. Na ovaj način jačamo borbu protiv trasnacionalnog organizovanog kriminala, vraćamo povjerenje u državne institucije i pomažemo udruženjima i fondacijama u njihovom djelovanju kroz dodjelu oduzete imovine. Dodatno, cilj će biti poboljšati dijalog i saradnju između relevantnih državnih institucija, agencija za upravljanje oduzetom imovinom i vladama i sektoru civilnog društva u području društvene ponovne uporabe.

Više informacija o samom projektu možete pronaći: Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH – Civilno drustvo.