U Starom Gradu otvoren Multimedijalni centar kulture CZK

jul 9, 2024 | ALF Aktivnosti

U saradnji sa Ambasadom Švicarske u Bosni i Hercegovini u Sarajevu je u Starom Gradu u ulici Sime Milutinovića 2 otvoren Multimedijalni kulturni centar –CZK.

Centar je nastao u realizaciji iMTM Akademije Sarajevo, neovisne edukativne i teatarske platforme za izvođačke umjetnosti. Vjerujem da će CZK biti svojevrsan agregat kulture jer otvaramo novi eksperimentalni prostor dizajniran da podstiče kreativnost i saradnju između domaćih i međunarodnih umjetnika s posebnim naglaskom na mlade talente i studente umjetničkih akademija. Namijenjen je novim generacijama artista, koji će
kroz rad centra razvijati svoje obrazovanje, sticati nove vještine te izlagati svoje radove ali i pronalaziti puteve do zaposlenja", kazala je Alma Ferović Fazlić
osnivačica iMTM-a.

Na otvaranju centra obratio se i direktor za saradnju Ambasade Švicarske u Bosni i Hercegovini gospodin Siroco Messerli, rekavši da je ovakav centar potreban
Sarajevu koji će aktivnostima doprinositi poticanju dijaloga o društvenim pitanjima i stvaranju boljih mogućnosti za mlade u ovoj zemlji, kao i da ga raduje da će kroz rad
CZK u budućnosti mladi ljudi dobiti više prilika za kolaboracije sa lokalnim i međunarodnim umjetnicima.

Ovim je obilježen početak nove ere kreativne industrije u srcu Starog Grada u CZK Sarajevo gdje se istok i zapad ciljano susreću u svakom zidu, podu, plafonu, vratima i prozorima simbolizirajući tradiciju, identitet i kulturnu baštinu našeg grada i zemlje", rekla je Irma Mulić voditeljica Odjela za izvođačke umjetnosti iMTM-a.

CZK je nadogradnja aktivnosti IMTM Akademije Sarajevo, a u okviru svog prostornog kapaciteta na 200 kvadratnih metara sa multimedijalnom salom i manjom pozorišnom scenom potpuno tehnički opremljenom i dodatnim prostorijama, pored umjetničkog obrazovanja i različitih programa za cjeloživotno učenje nudit će širok spektar resursa za organizaciju radionica, konferencija, kabarea i manjih pozorišnih predstava i performansa, koncerata, izložbi i promocija.

Pored navedenog neki od strateških ciljeva budućeg rada CZK i iMTM-a su pokretanje Yamaha Music School u Sarajevu te značajne online platforme, kao baze
podataka svih kulturnih institucija i umjetnika na nivou BiH, ali i ciljana edukacija za mlade u malim sredinama, kako bi im se pomoglo u izgradnji bolje budućnosti.

Na otvaranju su nastupili studenti IMTM Akademije bas gitarista Omer Fočo učenik  renimoranog bas gitariste i mentora iMTM-a Almira Nezića, mlada talentovanapijanistica Ajša Mustafić u klasi pijanistice Irme Mulić.

Poznate songove iz mjuzikla i kabarea realiziranih proteklih godina u produkciji iMTM-a, izveli su Ana Marija Tomić alumna Muzičke akademije i studentica
Akademije scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, kao i sopranistica Opere

Narodnog pozorišta u Sarajevu Melisa Hajrulahović Tomić i mlada istaknuta pop, rock, metal i pozorišna solistica Sara Vojičić.

Songovi su izvedeni uz klavirsku pratnju dirigenta i pijaniste Bakira Samardžića, a tokom večeri nastupio je i muzički producent i DJ iMTM-a Mirza Abas.

Više informacija o CZK koji je otvoren za sve vidove saradnji, dostupno je na
društvenim mrežama, putem email adrese czk@mtm.ba i telefona 062044599.