Učešće na projektu Agripreneur

nov 4, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Glavni korisnici projekta će biti mladi poljoprivredni profesionalci koji rade u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji na sopstvenim gazdinstvima, klasterima, preduzećima, obrazovnim institucijama i imaju potencijal da postanu lideri u poljoprivrednom sektoru u svom regionu.

Riječ je o mladim ljudima sa diplomom poljoprivrede koji se bave sopstvenim poslom u oblasti poljoprivrede ili rukovode određenim organizacijama ili projektima u vezi sa poljoprivredom.

U postupku otvorenog izbora primenjivaće se slijedeći kriterijumi:

  • uravnotežen žensko-muški odnos i starosti 20-35 godina.
  • korisnici su vlasnici preduzeća ili su angažovani u organizaciji ili kompaniji (program koji se bavi poljoprivredom)
  • zastupljenost svih regiona BiH (odgovarajuća geografska pokrivenost)
  • uključenost u različite vrste poljoprivrednih aktivnosti

Da biste se prijavili potrebno je da popunite PRIJAVNI OBRAZAC.

U toku prijavljivanja je potrebno da popunite prilagođenu formu Europass CV

Kako bi ste bolje predstavili sebe u najboljem svijetlu potrebno je da dostavite i video materijal ne duži od dva (2) minuta (ko ste, čime se bavite, koji su vam rezultati u dosadašnjem radu i kakva su očekivanja od učešća na ovom projektu). Prilikom snimanja video materijala, možete koristiti svoj telefon, okrenut horizontalno i sa modom snimanja uobičajene rezolucije. Video materijal zajedno sa vašom fotografijom (na kojoj ste sami) trebate dostaviti kroz PRIJAVNI OBRAZAC.

Konkurs je otvoren do 04.11.2022. godine (petak) do 16h.

Nakon prijema aplikacija sa kandidatima će biti obavljen razgovor, prije konačnog odabira korisnika.

Projekat zadržava pravo da u saglasnosti sa donatorom u projekat eventualno uključi i studente koji se nalaze na završnoj godini studija i koji su uključeni u određene poslovne aktivnosti u sektoru poljoprivredne proizvodnje.