Youth euro-Mediterranean literary contest ‘A Sea of Words 2022’ in collaboration with the ALF – Prikupljanje priča za 15. međunarodni konkurs priča: “More riječi 2022”

jun 8, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Poziv za 15. izdanje omladinskog evro-mediteranskog književnog konkursa „More riječi 2022.“ u saradnji sa Fondacijom Anna Lindh. Poslednjih godina na ovom takmičenju učestvovalo je više od 3000 mladih.

Poziv je otvoren do 10. jula 2022. Ove godine sve kratke priče moraju biti vezane za temu „Mladi u prvim redovima za rodnu ravnopravnost“

Kao i svake godine, zamolili bismo vas da nam pomognete u širenju i publicitetu konkursa putem e-pošte, društvenih mreža itd.

Cijeli tekst poziva možete pronaći u prilogu ove e-pošte na engleskom i francuskom jeziku. Također koristimo priliku da vas obavijestimo o zvaničnom Facebooku i web stranici takmičenja. Hashtag koji koristimo za promociju takmičenja je #ASeaOfWords2022.

Facebook: https://www.facebook.com/aseaofwords/

Web stranica: https://www.iemed.org/sea-of-words-edition/a-sea-of-words-the-voice-of-youths-2022/