Akciona koalicija za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava – Generacija za ravnopravnost

jul 27, 2021 | Novosti

 

U nedavno javnosti predočenoj kolumni u vezi sa Akcionom koalicijom za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, čiji su autori ambasadorica Republike Francuske u Bosni i Hercegovini Christine Toudic, predstavnik UNFPA u BiH John Kennedy Mosoti, direktorica Agencije za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH  Samra Filipović-Hadžiabdić i David Saunders, predstavnik UN Women u BiH, istaknuto je da je moć žene da ima kontrolu nad vlastitim tijelom povezana sa količinom kontrole koju ima nad drugim sferama svog života. „Nažalost, život mnogih ljudi, posebno žena i djevojaka, obilježen je gubitkom tjelesnog integriteta i autonomije, što je opet povezano s njihovom nemogućnošću da donose vlastite odluke. Razni su uzroci, kao i okolnosti, koji onemogućavaju ženama i adolescenticama da uživaju tjelesnu autonomiju i integritet. Ipak, korijenski je uzrok rodna diskriminacija, koja je duboko ukorijenjena u kulturi. Upravo je to odraz patrijarhalnih sistema moći i to ih održava, te obespravljuje i stvara rodnu neravnopravnost“, navodi se u ovom obraćanju.

Piše: Đorđe Krajišnik

Osnaživanje u prvi plan

Tjelesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava su, kako se dalje ističe, bili važna tema Foruma „Generacija za ravnopravnost“, koji je održan u Parizu od 30. juna do 2. jula 2021. godine. Forum su organizirali UN Women i vlada Francuske, u partnerstvu sa civilnim društvom i mladima.

„Bila je to generacijska prilika da se osnaživanje žena stavi u prvi plan nastojanja da se osigura poštivanje ljudskih prava za sve djevojke i žene. Na Forumu je najavljeno preuzimanje revolucionarnih obaveza, kao i Globalni plan ubrzanja napretka ka postizanju rodne ravnopravnosti do 2026. godine. Akcione koalicije, koje predstavljaju inovativna partnerstva između brojnih učesnika, djeluju lokalno, regionalno i globalno na mobiliziranju vlada, civilnog društva, međunarodnih organizacija i privatnog sektora na poduzimanju kolektivne akcije. Bosna i Hercegovina se priključuje tom procesu skupa s partnerima, okupljenim kako bi razgovarali i utvrdili ključne aktivnosti u cilju unapređenja položaja žena i djevojaka u ključnim oblastima tjelesne autonomije i seksualnih i reproduktivnih prava, ekonomske sigurnosti i okončanja nasilja nad ženama“, istaknuto je.

Francuska, skupa s Populacijskim fondom Ujedinjenih nacija (UNFPA), napisali su autori kolumne, kopredsjedava Akcionom koalicijom za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, koja je pokrenuta u Sarajevu 8. jula 2021. godine. To je, objašnjava se, prva zajednička akciona koalicija u BiH, formirana nakon održanog globalnog Foruma „Generacija za ravnopravnost“.

„Koalicija je,  pokrenuta skupa sa Agencijom za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i UN Women u BiH, i ona okuplja predstavnike/ce vlasti, aktere/ke civilnog društva, eminentne profesionalce/ke i kreatore/ke promjena koji/e će zajednički raditi na zaštiti i promoviranju tjelesne autonomije i seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava u BiH. UNFPA je ove godine objavio svoj godišnji izvještaj o stanju stanovništva u svijetu, a tema je po prvi put bila u potpunosti posvećena tjelesnoj autonomiji. U izvještaju je naglašeno da je moć žene da posjeduje kontrolu nad vlastitim tijelom povezana sa količinom kontrole koju ima u drugim sferama svog života. Da bi žena ili djevojka imala autonomiju u odlučivanju o svom reproduktivnom zdravlju, ona mora biti u stanju donositi vlastite odluke o svojim seksualnim odnosima, korištenju kontracepcije i traženju usluga zaštite  reproduktivnog zdravlja. S tim u vezi, za milione žena i djevojaka globalni podaci daju alarmantnu sliku o tjelesnoj autonomiji: svega je 55 posto djevojaka i žena u stanju donijeti vlastitu odluku u sve tri dimenzije tjelesne autonomije“, kaže se u navedenoj kolumni.

Potreba za obrazovanjem o seksualnosti

Iako u BiH postoji zakonski okvir koji regulira pravo pristupa uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja, rezultati istraživanja seksualnog i reproduktivnog zdravlja i reproduktivnih prava u BiH, stava su autori, pokazuje razlike u poštivanju tih prava u zemlji.

„Poštivanje prava osoba i parova na donošenje informiranih odluka o tome da li će imati djecu, koliko djece žele imati i u kojem razmaku ukazuje na postojanje, dostupnost i dobru kvalitetu usluga planiranja porodice. Iako lista osnovnih lijekova Svjetske zdravstvene organizacije sadrži 14 kontracepcijskih sredstava, korisnici i korisnice kontracepcije u BiH moraju plaćati punu cijenu za gotovo sva moderna kontracepcijska sredstva – što ponekad ne mogu priuštiti svi građani i građanke. Izuzetak su dva kontracepcijska sredstva u Republici Srpskoj i jedno u Kantonu 10 u Federaciji BiH, koja su uvrštena u njihove liste osnovnih lijekova. Prema postojećim entitetskim zakonima, svaka žena ima pravo odlučiti o prekidu trudnoće u toku prvih 10 sedmica trudnoće. Međutim, u svim dijelovima BiH se ovo pravo ne poštuje u potpunosti. Podaci pokazuju da je više od jedne trećine (34%) korisnica usluga zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja izjavilo da nemaju pristup sveobuhvatnim informacijama o abortusu, dok je preko dvije petine (43%) ispitanica navelo da usluge psihološkog savjetovanja nisu dostupne ženama koje su donijele odluku o prekidu trudnoće“, stoji u kolumni u vezi sa Akcionom koalicijom za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava.

Potreba za obrazovanjem o seksualnosti je, podvlači se još u ovoj kolumni,  prepoznata u mnogim politikama i strategijama u BiH i 98 posto mladih u dobi od 15 do 25 godina u BiH vjeruje da se takvo obrazovanje treba provoditi u školama, ali ono nije sastavni dio nastavnih programa u BiH, a izuzetak su osnovne škole u Kantonu Sarajevo i Bosansko-podrinjskom kantonu  u kojima je učenicima i učenicama pruženo sveobuhvatno obrazovanje o seksualnosti, prilagođeno njihovoj dobi.

„Svi imamo obavezu podržati Akcionu koaliciju za tjelesnu autonomiju i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava koja će zagovarati da sve djevojčice, adolescentice i žene u BiH imaju slobodan pristup sveobuhvatnim informacijama i obrazovanju o seksualnosti, uslugama zaštite seksualnog i reproduktivnog zdravlja i prava, kao i podržati ih u donošenju vlastitih odluka o svom tijelu, seksualnosti i reprodukciji bez prisile, nasilja i diskriminacije. I zagovarati poštivanje njihovih prava – kaže se u kolumni, saopćeno je iz Ambasade R Francuske u BiH“, zaključili su autori.

(mreža-mira)