CADCAM Solutions organizuje SOLIDWORKS ljetnu školu

jul 20, 2021 | Novosti

 

CADCAM Solutions organizuje SOLIDWORKS ljetnu školu

Ukoliko ste kreativna osoba sa željom i potrebom da savladate osnove CAD-a i 3D modeliranja pozivamo vas da se prijavite na online SOLIDWORKS ljetnu školu. Ljetna škola će zvanično početi 17.8. i trajat će tri sedmice ( 18 sati ). Koristeći najpopularniji i najrasprostranjeniji softver za 3D modeliranje na svijetu naučit ćemo Vas da jednostavno i lako kreirate 3D modele komponenti i sklopova, evoluirajte vaš dizajn i izrađujete tehničku dokumentaciju. Ne dozvolite da vaše kreativne ideje ostanu samo ideje, pretvorite ih u digitalnu stvarnost.

Na SOLIDWORKS ljetnoj školi naučit ćete koristiti osnove svjetski poznatog 3D CAD softvera SOLIDWORKS. Kao jedan od najaktuelnijih inžinjerskih softvera posebno na BiH tržištu SOLIDWORKS vam otvara vrata za nove poslovne i kreativne prilike. Ovaj softver je zastupljen u mnogim edukacijskim ustanovama, stoga će vam poznavanje rada u ovom softveru omogućiti lakše savladavanje tematike 3D modeliranja i ostalih inžinjerskih disciplina. Po završetku ovog kursa moći ćete samostalno i samouvjereno kreirati vaše 3D modele individualnih komponenti i mašinskih sklopova, proračunavati njihova osnovna fizikalna svojstva i izrađivati tehničku dokumentaciju.

SOLIDWORKS ljetna škola će se održavati u dva termina:

Termin 1 (Utorak i Četvrtak): 10:00-13:00 Termin 2 (Utorak i Četvrtak): 17:00-20:00

Nakon zaključenog kursa znat ćete:

 • Konstruirati kompleksni model u SOLIDWORKS-u
 • Konstruirati i upravljati sa strukturiranim modelom
 • Kreirati komponente u kontekstu sklopa
 • Ponovno upotrijebiti (re-use) postojeće podatke
 • Upravljati s relacijama između komponenti u sklopu
 • Analizirati i doraditi nacrte

 

 • Detaljno o sadržaju:
 • Lekcija 1: Upoznavanje sa SOLIDWORKS radnim okruženjem
 • Lekcija 2: Skiciranje
 • Lekcija 3: 3D komande (Features)
 • Lekcija 4: Napredne 3D komande
 • Lekcija 5: Upoznavanje sa konceptom mase i ostalih fizikalnih svojstava u SOLIDWORKS-u
 • Lekcija 6: Rad sa sklopovima (Assembly)

(akta.ba)