CWS/BiH Program zaštite maloljetnika bez pratnje – Staratelj za poseban slučaj Broj pozicija: 4 (četiri)

jul 22, 2021 | Novosti

 

Mjesto: Bihać, Unsko-.sanski kanton

Početak angažmana: avgust 2021.

OPIS POSLA

CWS ORGANIZACIJA

Church World Service (CWS) je neprofitna organizacija čiji cilj je svijet u kojem svi imaju pristup hrani, sigurnom domu, i da se njihov glas čuje. CWS ima zadatak da stoji uz i za one najranjivije. Bez obzira na kontekst, naš cilj je jačanje položaja ranjivih skupina. Ljudi koje susrećemo su odlućni da prevaziđu poteškoće i CWS je odlučan da im pruži podršku u tome da osiguraju vlastitu samostalnost, poštovanje i sigurnost. CWS također podržava izbjeglice na putu ka novom životu, služeći im gdje god da su i pomažući im da pronađu sigurno utočište u izbjegličkim kampovima po cijelom svijetu.

OPIS POZICIJE

CWS sprovodi program zaštite djece u suradnji sa JU Centar za socijalni rad Bihać. Pod direktnim nadzorom Organa starateljstva CSR i Supervizora/Supervizorice CWS, staratelj/starateljica primarno radi na sprovođenju programskih aktivnosti koje, između ostaloga, uključuju izradu programa aktivnosti sa i za maloljetnike bez pratnje, pružanje  humanitarne pomoći, upućivanje na servise.

Radno mjesto  staratelja/starateljice je Bihać, Bosna i Hercegovina. Ugovor o radu se sklapa na period od 1 (jedne) godine, uz obavezan probni rad od 60 dana,  sa mogućnošću produženja.

DUŽNOSTI I OBAVEZE

 • U skladu sa zakonom i po imenovanju Centra za socijalni rad sprovođenje dužnosti privremenog staranja maloljetnicima bez pratnje.
 • Direktan rad sa maloljetnicima, osiguravanje pravne zaštite, zdravstvene skrbi, pristup edukaciji, i rad na tome da štićenici razumiju prava i imaju omogućen pristup procesu azila.
 • Sakupljanje, ažuriranje i adekvatno arhiviranje/čuvanje dokumentacije.
 • Identifikacija maloljetnika bez pratnje ispred i unutar prihvatnih centara.
 • Distribucija humanitarne pomoći u skladu s potrebama maloljetnika i raspoloživim resusrsima.
 • Identifikacija najranjivih maloljetnika bez pratnje, posebno onih sa zdravstenim i sigurnosnim rizicima.
 • Informiranje maloljetnika bez pratnje o tome kako da poboljšaju svoju sigurnosnu, zdravstveno situaciju, kako u prihvatnim centrima tako i van njih.
 • Upućivanje maloljetnika bez pratnje na druge organizacije, tj. dostupne servise centra u skladu s mehanizmima razvijenim na datoj lokaciji.
 • Osmišljavanje i sprovođenje aktivnosti na lokaciji u skladu sa potrebama i programom za maloljetnike bez pratnje.
 • Omogućavanje atmosfere maloljetnicima bez pratnje u kojoj će se osjećati sigurno, stimulisano za vrijeme programskih aktivnosti.
 • Osigurati da se maloljetnici bez pratnje osjecaju ugodno, zaštićeno i poštovano.
 • Služiti kao uzor maloljetnicima bez pratnje u situacijama konflikta. Nikad ne donositi odluke samostalno već u konsultaciji sa CSR BIhać/Organom strateljstva i  supervizora.
 • Vođenje evidencije na sedmicnoj bazi u formi definisanoj od strane Centra za socijalni rad i CWS supervizora.
 • Redovno i blagovremeno izvještavanje Centra za socijalni rad i Supervizora o promjenama na terenu od strane stratelja/ice.
 • Učestvovanje na treninzima organizovanim od strane CWS-a i CSR. Ovi treninzi će Vas podučiti kako da reagujete na specifične potrebe maloljetnika bez pratnje.
 • Izvođenje drugih dužnosti u skladu sa instrukcijama CSR Bihać i Supervizora.

KVALIFIKACIJE

 • Iskustvo: Kandidat/kandidatkinja neophodno je da ima jednu godinu radnoga iskustva u internacijonalnoj ili lokalnoj neprofitnoj organizaciji. Praktično ili akademsko iskustvo u radu na humanitarnim pitanjima, sa ranjivim skupinama, sa izbjeglicama ili u programima zaštite djece je poželjno.
 • Obrazovanje: Bachelor diploma u području socialnog rada, sociologije, pedagogije, psihologije, političkih znanosti ili prava je obavezna. Poželjno iskustvo u radu u sistemu socijalne zaštite.
 • Jezici: Tečan usmeni i pisani engleski potreban. Poželjno je poznavanje dodatnog stranog jezika.
 • Vozačka dozvola: Potrebna B kategorija.

PRIJAVA

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje trebaju da se prijave do 03. avgusta 2021. godine sa motivacionim pismom i životopisom na engleskom jeziku, na cwseuropeoffice@gmail.com

Sve aplikacije ce biti tretirane strogo povjerljivo.