Efikasniji i brži rad kroz primjenu naprednog kancelarijskog i arhivskog poslovanja

sep 2, 2022 | Aktivnosti, Novosti

INTERAKTIVNI SEMINAR

EFIKASNIJI I BRŽI RAD KROZ PRIMJENU NAPREDNOG KANCELARIJSKOG I ARHIVSKOG POSLOVANJA

VEZA SA NIZOM DRUGIH PROPISA

PROŠIRIVANJE I PROVOĐENJE U SKLADU SA SAVREMENIM PROPISIMA I OKRUŽENJEM

IT TEHNOLOGIJE U ADMINISTRATIVNIM POSLOVIMA

POSTUPAK SA OSJETLJIVOM DOKUMENTACIJOM I INFORMACIJAMA

Neum

28. – 30.09.2022.

SEMINAR NAMIJENJEN

Svim zaposlenim u institucijama, organima uprave, službama za upravu i upravnim organizacijama, sudovima, javnim i privatnim sektorima (rukovodiocima, administrativnim radnicima, obrađivačima predmeta i sekretarima/cama, asistentima/cama) i za sve one koji raspoređuju, obrađuju, primaju, otpremaju i arhiviraju dokumentaciju.

CILJEVI I SVRHA

 • Ojačati kapacitete zaposlenih u organima uprave i jedinicama lokalne samouprave, kao i privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima, u smislu sticanja teorijskog znanja iz oblasti kancelarijskog poslovanja i vještine primjene znanja u praksi
 • Usvajanje metoda i tehnika postupanja sa aktima od njihovog nastanka (prijema) do otpreme i arhiviranja
 • Unapređenje i poboljšanje efikasnosti obavljanja kancelarijskog poslovanja uvođenjem elektronskog kancelarijskog poslovanja uz primjenu elektronske identifikacije u internoj i eksternoj komunikaciji
 • Posebni ciljevi se svode na proširivanje i sprovođenje postupka kancelarijskog poslovanja – prijem dokumenata i klasifikaciju materijala, sređivanje arhive i dokumentacije, vođenje evidencije i dostavljanje pošte, arhiviranje dokumentacije i slično
 • Uključivanje polaznika seminara u interaktivni rad, kroz razmjenu iskustava i praktičnih primjera, što doprinosi sticanju novih znanja i vještina

SADRŽAJ

 • Načela kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija pisarnice
 • Prijem, otvaranje, pregledanje, označavanje, evidentiranje i raspoređivanje pošte
 • Razvrstavanje na akte upravnog postupka i akte poslovanja
 • Klasifikacija predmeta i akata
 • Zavođenje predmeta i akata
 • Knjige evidencije
 • Administrativno-tehnička obrada akata
 • Sastavni dijelovi akta
 • Upotreba faksimila i pečata na aktima sa faksimilom
 • Interna dostava predmeta i akata
 • Vraćanje predmeta pisarnici
 • Razvođenje predmeta i akata
 • Otpremanje pošte
 • Čuvanje i upravljanje dokumentacijom
 • Čuvanje dokumentacije u elektronskom obliku
 • Zaštita tajnih podataka i službene tajne
 • Arhiviranje dokumentacije
 • Rukovanje arhiviranim predmetima
 • Evidentiranje arhivirane dokumentacije
 • Lista kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja
 • Izdvajanje i uništavanje bezvrijedne dokumentarne građe
 • Predaja i preuzimanje dokumentacije
 • Ovlaštenje za vršenje kancelarijskog poslovanja
 • Organizacija rada i prijema stranaka, radne prostorije
 • Nadzor nad vršenjem kancelarijskog poslovanja
 • Elektronsko kancelarijsko poslovanje: e-pisarnica i e-pošta

PREDAVAČ

Azemina Hujdur – Vrhovčić, Voditelj pisarnice i arhive

30 godina iskustva na administrativnim poslovima u različitim institucijama i organizacijama, certificirani službenik za zaštitu podataka, sa položenim arhivističkim ispitom.

RASPORED RADA

09:30 – 16:00 srijeda    28.09.2022.

09:30 – 16:00 četvrtak  29.09.2022.

09:00 – 11:00 petak      30.09.2022.

METODOLOGIJA RADA

 • Kompletan seminar je zasnovan na predavanju i interaktivnim vježbama vezanim za proces kancelarijskog i elektronskog poslovanja od prijema dokumentacije do arhiviranja dokumentacije.
 • Tokom seminara učesnici će sa predavačem proći sve korake potrebne za pravilan rad u oblasti kancelarijskog i elektronskog poslovanja.
 • Kroz realne i praktične primjere učesnici će biti u mogućnosti da jednostavnije i sveobuhvatnije prihvate kompleksan proces kancelarijskog poslovanja.

Prilagođavamo se grupi i pojed

Odobravamo popuste za rane prijave i prijave više učesnika iz iste organizacije do 14.09.2022.

Preuzmite PDF PROSPEKT seminara sa svim potrebnim informacijma na sljedećem linku:  PDF PROSPEKT

Klikom na LINK  otvara se članak gdje imate sve potrebne informacije o seminaru, a na dnu članka imate opciju ONLINE REGISTRACIJE: LINK

Broj učesnika je ograničen!

Rezervišite svoje mjesto na vrijeme!

Prijave traju do: 22.09.2022.

KONTAKT INFORMACIJ

KVENTUM  d.o.o.
Poslovno-edukativni centar

T: +387 33 621 268
M: +387 61 307 131
F:  +387 33 621 273
E:  info@kventum.ba
A: Tvornička broj 3 I 71 000 Sarajevo I BiH

www.kventum.ba

www.facebook.com/kventum.ba

 

Preuzeto sa akta.ba