EFSA i HOLDINA potpisali sporazum o saradnji: Podrška studentima i naučno-istraživačkoj zajednici

jul 8, 2021 | Novosti

 

U ponedjeljak je 5. jula, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu potpisao Sporazum o saradnji sa vodećom kompanijom u prodaji nafte i naftnih derivata na maloprodajnom i veleprodajnom tržištu Bosne i Hercegovine, HOLDINA d.o.o. Sarajevo.

Saradnja između HOLDINE i Ekonomskog fakulteta u Sarajevu rezultiraće proširenjem mogućnosti za sticanjem praktičnog iskustva studenata, osiguranjem gostujućih predavanja, te dijeljenja međunarodnog ekspertnog znanja i iskustva stručnjaka HOLDINE sa studentima Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.

Dodatno, HOLDINA će, kao svoj doprinos akademskoj zajednici, pružiti podršku izradi naučno- istraživačkih radova i učestvovati u drugim društveno-odgovornim akcijama koje za cilj imaju promociju obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

“Ljudi predstavljaju prvu od naših korporativnih vrijednosti, te spoznaja da se naš uspjeh temelji na obrazovanom, kreativnom i inovativnom kadru određuje naše poslovno ponašanje i organizacijske procese. Dobra saradnja sa zajednicama u kojima poslujemo je integralni dio našeg poslovanja, te želimo biti poželjan partner koji podržava razvoj i sam aktivno učestvuje u životu zajednice, a posebno kroz ovu vrstu inicijativa i saradnje s ciljem daljnjeg razvoja i obrazovanja. Ponosni smo stoga na saradnju s Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu koji je prestižna visokoškolska institucija, te ćemo se kroz angažman naših kolega truditi pružiti studentima uvid u internacionalno poslovno okruženje”, izjavio je Slavko Sić, direktor i predsjednik Uprave HOLDINE.

“Ekonomski fakultet u Sarajevu kao lider među visokoškolskim ustanovama u BiH, kontinuirano se trudi da unaprijedi nastavni proces, te da svojim studentima obezbijedi adekvatnu praksu na kojoj će temeljiti teorijska znanja. Potpisivanjem današnjeg Sporazuma sa vodećom kompanijom u prodaji nafte i naftnih derivata, Fakultet je još jednom osnažio svoje učešće u poslovnom sektoru u dvojakom smislu, obezbjeđujući svojim nastavnicima i studentima određene pogodnosti. Internship programi i gostujuća predavanja od strane HOLDINA d.o.o. stručnjaka će zasigurno biti nešto što će privući pažnju studentima, dok će trening programi kao i podrška naučno-istraživačkim procesima biti nešto od neprocjenjive vrijednosti za naše nastavnike”, istakla je dekanesa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, prof. dr. Jasmina Selimović.

Ekonomski fakultet u Sarajevu, pored djelatnosti visokog obrazovanja na svim nivoima studija, realizuje i druge oblike stručnog usavršavanja koji predstavljaju priliku za kontinuirani razvoj vještina i dodatno usavršavanje uposlenika HOLDINE. HOLDINA prepoznaje značaj, promoviše, te putem vlastite Interne akademije ali i eksternih edukacija, svojim uposlenicima pruža brojne mogućnosti za cjeloživotno učenje.

(akta.ba)