Erasmus + razmjene

apr 25, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Iskoristite prilike otvorenih poziva i provedite naredni semestar u inostranstvu – naravno, u akademske svrhe. Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je otvorila pozive za međunarodnu razmjenu za naredni semestar u akademskoj 2022/2023. godini na partnerske institucije širom Evrope. Rokovi su uglavnom do polovine aprila, ne traži se previše dokumenata, barem ne u ovoj prvoj fazi.

Mogu se prijaviti studenti i osoblje Univerziteta u Sarajevu. Erasmus+ mobilnosti vam daju mogućnost da provedete nekoliko dana (osoblje) ili 1-2 semestra (studenti) na visokoobrazovnim insitucijama širom Evrope uz finansijsku podršku (stipendija koja pokriva smještaj, životne i putne troškove).

Pogledajte konkurse i pronađite odgovarajuća mjesta, te naredni semestar provedite na nekom od evropskih institucija. Otvorene konkurse možete pronaći na: https://international.unsa.ba/stipendije-i-konkursi/. Pročitajte sve upute i poštujte rokove za prijavu.

Dodatne informacije koje vam mogu biti od koristi:
Sve o mobilnosti: https://international.unsa.ba/mobilnost/
kako se prijaviti na mobilnost: https://international.unsa.ba/kako-se-prijaviti-na…/
Ko se može prijaviti na mobilnost: https://international.unsa.ba/ko-se-moze-prijaviti-na…/
Koji su potrebni dokumenti za prijavu na mobilnost: https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti…/
Šta uključuje Erasmus+ stipendija:
https://international.unsa.ba/sta-ukljucuje-erasmus…/