Erazmus+ stipendija za razmjenu studenata na Univerzitetu u Poatjeu

apr 14, 2023 | Novosti, stipendije

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Fakultetu za jezike i književnost Univerziteta u Poatjeu.

Dostupne su tri (3) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci, od septembra 2023. do januara 2024 (zimski semestar) i tri (3) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa od januara 2024. do maja 2024 (ljetni semestar).

Razmjena se mora realizovati tokom akademske 2023/24. godine, u okviru semestra za koji studenti budu konkurisali.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života) i do 275 evra za putne troškove.

Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa Univerziteta u Banjoj Luci iz oblasti filoloških nauka, fundamentalnih i primijenjenih nauka, te prava i ekonomije.

Potrebna dokumentacija (na francuskom jeziku):

  1. Biografija,
  2. Motivaciono pismo,
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  4. Dokaz o poznavanju francuskog jezika (minimalno B2 nivo).

Prijava:

Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:

Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus+ programa.

Konkurs je otvoren deset (10) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 20. 4. 2023. godine do 16 časova.

Univerzitet u Banjoj Luci