Evropska konferencija o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije

sep 5, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Vector illustration of 3D flat isometric business people. The concept of a business leader, lead manager, CEO. Business meeting in a modern office, speaker at a business conference and presentation.

Datum: 20.-21.09.2022. godine

Lokacija: Hotel “Mepas” (Kongresna sala Queen) i online na ZOOM-u

U periodu od 20. do 21. 9. 2022. godine, u Mostaru, održaće se Evropska konferencija o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije. Cilj ove konferencije jeste približiti pojam deliberativne demokratije učesnicima konferencije, razgovarati sa predstavnicima gradova poput Pariza, Brisela, Dablina, Gdanjska, Podgorice, Mostara i drugih, koji su realizovali ovaj proces, te sa akademskim krugovima raspraviti najnovije trendove iz oblasti deliberativne demokratije i učešća građana u procesu donošenja odluka.

Implementacija deliberativnih procesa jača kolaborativno upravljanje i posvećenost lokalnih vlasti principima otvorene vlasti. U aktuelnom kontekstu višestrukih kriza, inoviranje demokratije je ključno za prevazilaženje polarizacije, naročito u multikulturalnim društvima, kako bi se osnažio angažman građana i povjerenje u demokratiju.

Konferencija je namijenjena predstavnicima lokalnih i viših nivoa vlasti, akademskih krugova, organizacija civilnog društva te aktivistima iz relevantnih oblasti.

Vašu prijavu za učešće na konferenciji pošaljite putem ovog obrasca do 9.9.2022.

  • Napomena: Događaj će se realizovati uživo, te biti prenošen online putem ZOOM platforme i YouTube kanala. U slučaju učešća uživo, Savjet Evrope nije u prilici snositi troškove Vašeg prevoza/smještaja.

Ova konferencija se organizuje u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti u sklopu Akcionog plana Savjeta Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.