Gender Lives Matter- Poziv za učesnike/ce

aug 24, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Udruženje za razvoj obrazovanja, nauke i inovacija – URONI u saradnji sa Homework HUB-om, a u sklopu projekta „Gender Lives Matter“, koji je podržan od strane Evropske unije🇪🇺, kreće sa realizacijom projektnih aktivnosti s ciljem podizanje svijesti o diskriminaciji na osnovu spola i seksualnom uznemiravanju u obrazovnim ustanovama.

📊U vezi s tim, učesnici/e će imati priliku da prisustvuju predavanjima i radionicama koje se bave obrazovnim politikama.

📋Teme koje će se obrađivati su:

☑️Razbijanje mitova – kompliment ili uznemiravanje?

☑️Vrste rodno zasnovanog i seksualnog uznemiravanja

☑️Kako spriječiti i reagovati u slučaju rodno zasnovanog ili seksualnog uznemiravanja?

➡️Prijaviti se možete putem linka.

📩Nakon izvršene prijave, putem mail-a stići će vam dodatna uputstva. Ohrabrujemo vas da pozovete i svoje kolege/ice, te što veći broj mladih ljudi da bude dio ovih predavanja, izuzetno značajnih za naše društvo.

⚠️Napomena: Nakon održanih predavanja i treninga, svi polaznici/e će dobiti certifikat, te ćete biti u mogućnosti da budete nositelji borbi protiv rodnog i seksualno zasnovanog nasilja u vašim sredinama.

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta: “Razvoj programa obuke za članove opšinskih komisija/odbora za ravnopravnost polova u BiH“ (2021- 2022) koje u implementira Udruženje građana Nešto Više i Amica Educa u saradnji sa Gender Centar Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Gender centar Vlade RS. Projekat je podržan od strane Evropske unije.

 

FB Hub Homework