Institut za razvoj mladih KULT raspisuje konkurs za 6 radnih mjesta

okt 19, 2021 | Novosti

KONKURS za više radnih mjesta

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe raspisuje konkurs za sljedeća radnja mjesta:

 1. Asistent/ica u Odjelu za finansije, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-28832#1)

Opis posla

Zaprimanje, kontrola, evidencija i arhiviranje finansijskih izvještaja koje dostavljaju korisnici grantova kojima upravlja Institut. Priprema i administracija finansijske dokumentacije, podrška Odjelu za finansije u općim administrativnim poslovima.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • solidno poznavanje bh. zakonske regulative u oblasti računovodstva,
 • pedantnost u administraciji finansijske dokumentacije.

Više informacija: https://mladi.org/v2/bs/component/content/article/102-kategorija-bs-ba/ukljuci-se/8817-konkurs-asistent-ica-u-odjelu-za-finansije-jedna-pozicija-01-09-0-n2-1-28832-1?Itemid=437

 

 1. Asistent/ica u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-28832#2)

Opis posla

Pružanje administrativne i tehničke podrške prilikom provođenja istraživačkih, monitoring i evaluacijskih aktivnosti Instituta. Priprema potrebne opreme, dokumentacije i ostalih elemenata potrebnih za procese prikupljanja, obrade i distribucije podataka. Terenska organizacija istraživanja, komunikacija sa anketarima i drugim partnerima uključenim u proces prikupljanja podataka. Administracija dokumentacije u Odjelu za istraživanje, monitoring i evaluaciju.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • solidno poznavanje metodologije istraživanja,
 • iskustvo u pisanju analiza i izvještaja.

Više informacija: https://mladi.org/v2/bs/component/content/article/102-kategorija-bs-ba/ukljuci-se/8818-konkurs-asistent-ica-u-odjelu-za-istrazivanje-monitoring-i-evaluaciju-jedna-pozicija-01-09-0-n2-1-28832-2?Itemid=437

 1. Stručni saradnik/ca za rad s mladima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-28832#3)

 Opis posla

Učešće u razvoju i kreiranju obuka i događaja za mlade i predstavnike omladinskih organizacija, razvoju omladinskog rada i metodologija rada s mladima. Kreiranje inovativnih pristupa u radu sa mladima, kreiranje kurikuluma za obuke o različitim temama relevantnim za mlade i omladinski sektor. Saradnja sa institucijama vlasti, omladinskim organizacijama i drugim organizacijama koje se bave pitanjima mladih na inicijativama usmjerenim ka poboljšanju položaja mladih u BiH i šire. Pisanje stručnih tekstova i publikacija u sferi rada s mladima te drugi poslovi u oblasti rada s mladima i politika prema mladima.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 3 godine,
 • odlično poznavanje zakonske regulative koja se odnosi na pitanja mladih i omladinskog udruživanja u BiH,
 • odlično poznavanje omladinskog sektora u BiH,
 • iskustvo u direktnom radu s mladima i omladinskim organizacijama,
 • iskustvo u logističkoj organizaciji događaja,
 • odlično poznavanje međunarodnih standarda i dokumenata koji se odnose na rad s mladima i politike prema mladima, naročito Evropske unije i Ujedinjenih naroda.

Više informacija: https://mladi.org/v2/bs/component/content/article/102-kategorija-bs-ba/ukljuci-se/8821-konkurs-strucni-saradnik-ca-za-rad-s-mladima?Itemid=437

 

 1. Asistent/ica za razvoj politika prema mladima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-28832#4)

Opis posla

Pružanje administrativne i tehničke podrške prilikom strateškog planiranja i praćenja razvoja politika prema mladima na različitim nivoima vlasti u BiH kao i učešće u kreiranju strateških dokumenata. Podrška inicijativama i saradnja sa institucijama vlasti usmjerenim ka poboljšanju položaja mladih. Podrška pri kreiranju i provođenju zagovaračkih inicijativa Instituta. Asistiranje pri administraciji dokumenata i drugih poslova vezanih za djelokrug rada.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • iskustvo u logističkoj organizaciji sastanaka i događaja,
 • solidno poznavanje oblasti politika prema mladima,
 • iskustvo u pisanju analiza i izvještaja.

Više informacija: https://mladi.org/v2/bs/component/content/article/102-kategorija-bs-ba/ukljuci-se/8819-konkurs-asistent-ica-za-razvoj-politika-prema-mladima?Itemid=437

 1. Stručni saradnik/ca za upravljanje grantovima, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-28832#5)

 Opis posla

Učešće u procesu donošenja odluka koje su direktno vezane za korisnike grantova koje dodjeljuje Institut, organiziranje i provođenje monitoring posjeta za korisnike grantova, kreiranje izvještaja o monitoring posjetama i preporuka za naredne korake, redovno praćenje implementacije preporuka i dogovora sa korisnicima grantova u okviru ugovornih i monitoring obaveza. Pružanje stalne stručne podrške korisnicima grantova, kontrola narativnih i finansijskih izvještaja te davanje komentara i preporuka. Asistiranje pri administraciji dokumentacije te obavljanje drugih poslova vezanih za podršku timu koji radi u oblasti upravljanja grantovima.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • dobro poznavanje zakonske legislative i dobrih praksi rada nevladinih organizacija,
 • dobro poznavanje pravila i prakse u oblasti dodjele grantova međunarodnih donatora u BiH,
 • poželjno: iskustvo u monitoringu grantova.

 

Više informacija: https://mladi.org/v2/bs/component/content/article/102-kategorija-bs-ba/ukljuci-se/8820-konkurs-strucni-saradnik-ca-za-upravljanje-grantovima?Itemid=437

 

 1. Voditelj/ica prodaje, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-28832#6)

Opis posla

Organizira i vodi prodaju projektnog računovodstvenog softvera te prezentira mogućnosti softvera potencijalnim korisnicima. Posao uključuje definiranje prodajne strategije, proaktivnu komunikaciju s potencijalnim korisnicima, pregovaranje, ugovaranje, te postprodajnu brigu. Zadužen je za postizanje prodajnih ciljeva kroz vlastite prodajne vještine, prati rast prodaje, brine se o naplati usluga od korisnika, te upravlja administrativnim panelom softvera.  Daje preporuke Upravi o strateškim i operativnim koracima.

Kriteriji specifični za poziciju

 • iskustvo na istim ili sličnim poslovima najmanje 2 godine,
 • odlične komunikacijske i prodajne vještine,
 • odlično poznavanje računovodstvenih softvera.

Više informacija: https://mladi.org/v2/bs/component/content/article/102-kategorija-bs-ba/ukljuci-se/8822-konkurs-voditelj-ica-prodaje?Itemid=437

Dodatne informacije

Vrsta ugovornog odnosa

Radni odnos na puno radno vrijeme po ugovoru o radu. Početak radnog odnosa: 15. novembra 2021. g.

Eliminatorni (obavezni) kriteriji

 • vozačka dozvola B kategorije i aktivan vozač/ica s iskustvom,
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu,
 • poznavanje rada na računaru (MS Office, internet),
 • državljanstvo Bosne i Hercegovine.

 

Dodatni kriteriji

Poželjno je da kandidat/kinja ima razvijene komunikacijske vještine, da je sklon/a timskom radu, samostalan/na u obavljanju posla te da nema poteškoće s povremenim putovanjima i fleksibilnim radnim vremenom. Sklonost ka korištenju različitih softverskih rješenja koja olakšavaju i ubrzavaju procese rada smatra se obaveznih s obzirom da su svi procesi digitalizirani kroz različite online i desktop aplikacije.

Posebno se ohrabruju kandidati/kinje koji imaju iskustvo rada u nevladinim organizacijama na poslovima relevantnim za poziciju na koju apliciraju.

 

Prijava

Konkursi ostaju otvoreni do 31. oktobra 2021. g. do 23.59 sati.

Odabrani kandidati/kinje bit će pozvani na testiranje, a ukoliko zadovolje kriterije testa, i na razgovor.

Testiranje će se održati u sedmici od 1. do 5. novembra 2021. g. u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT (Centralni ured Sarajevo, Ul. 4. viteške brigade 34-36, Ilidža). Na testiranju se ocjenjuje znanje iz oblasti pozicije za koju se kandidat/kinja prijavljuje, te poznavanje engleskog jezika. Razgovor će se održati u sedmici od 8. do 12. novembra 2021. g. u Centralnom uredu Sarajevo. Kandidati/kinje koji ne uđu u uži izbor ili s kojima Institut ne namjerava ulaziti u proces pregovora neće biti kontaktirani.

 

Prijave se primaju isključivo putem obrasca koji se nalazi na linku: https://s.mladi.org/konkurs01.09.0-N2.1-28832

Prijave dostavljene na drugačiji način te nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Sve informacije o Institutu za razvoj mladih KULT mogu se naći na www.mladi.org.

Molimo osobe koje ne ispunjavaju eliminatorne kriterije navedene u konkursu da se ne prijavljuju. Institut zadržava pravo da ne zaposli nijednog kandidata/kinju u slučaju da nijedan od njih ne ispunjava kriterije.

Sve informacije o otvorenim konkursima za radna mjesta mogu se naći na https://mladi.org/v2/bs/ukljuci-se/posao.

Eventualna pitanja mogu se postaviti na posao@kultbih.org (predmet/subject: Upit za: 01.09.0-N2.1-28832#x, gdje je „x“ oznaka za poziciju kako je navedeno u naslovu pozicije), i to najkasnije do 25. oktobra 2021. g. do 14 sati, a odgovori će uslijediti emailom najkasnije 29. oktobra 2021. g.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezan za dobivanje dodatnih informacija mimo navedene elektronske adrese i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije kandidata/kinje.