Interreg VI B IPA ADRION: Prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata

apr 6, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Interreg VI B IPA ADRION program uskoro će objaviti svoj prvi poziv za dostavljanje prijedloga projekata koji će biti otvoren od 4. aprila do 30. juna 2023. godine.

Poziv predstavlja prvu važnu prekretnicu programskog perioda 2021-27, koji sada sadrži proširenu oblast saradnje uključujući deset zemalja učesnica i veću mogućnost finansiranja za potencijalne korisnike.

Poziv će biti usmjeren na sve prioritete Programa i većinu njegovih specifičnih ciljeva. Organizacije iz cijelog Jadransko-jonskog regiona su pozvane da podnesu ideje o transnacionalnoj saradnji i igraju aktivnu ulogu u doprinosu ekonomskom rastu regije.

Budžet poziva iznosiće oko 65 miliona evra. Traži se prijedlozi sa minimalno šest i maksimalno od 12 partnera, od kojih najmanje tri dolaze iz zemalja IPA-e i tri iz zemalja učesnica ERDF-a. Vodeći partneri mogu biti sa sjedištem u ERDF i IPA zemljama.

Budžet treba da bude do maksimalno 1,5 miliona evra sredstava Interreg-a i da traje maksimalno 36 mjeseci.

Poziv će biti otvoren putem novog sistema za praćenje programa JEMS. Njegova upotreba će biti podržana posebnim smjernicama koje će pomoći podnosiocima prijava da podnesu svoj prijedlog projekta.

Za detaljan opis ciljeva i sadržaja poziva, vrstu mogućih aktivnosti, sastav partnerstva i budžeta pogledajte kompletan paket koji će u narednih nekoliko dana biti dostupan na internetskoj stranici IPA ADRION 

Program će organizovati Info dan 19. aprila 2023. godine u Sarajevu koji će pokriti sve aspekte Poziva.

Dodatne informacije u vezi info dana biće uskoro objavljene na internetskoj stranici IPA ADRION.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci