Javni poziv za aktivistice za učestvovanje u programu Političko osnaživanje žena

sep 30, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Fondacija Friedrich Ebert (FES) i Forum lijeve inicijative (FLI) pozivaju sve zainteresovane aktivistice da se prijave za učešće u Mentoring programu „Političko osnaživanje žena“.

Program ima za cilj osnaživanje kapaciteta žena za društveno-političko djelovanje bazirano na vrijednostima i principima socijalne demokratije. Polaznice programa imat će priliku učiti o različitim aspektima političkog djelovanja. Program će ponuditi sadržaje bitne za kreiranje strateškog pristupa izbornom procesu uz cilj da u našem društvu imamo veći broj izabranih žena u zakonodavnoj i izvršnoj vlasti.

Učesnice će imati priliku učestvovati na tri (3) tematska modula koje će im pomoći da profiliraju i unaprijede svoje društveno-političko djelovanje te da steknu praktične vještine koje će im u tome pomoći. Nakon edukativnih susreta polaznicama će na raspolaganju biti mentorski tim koji će im biti podrška za njihov dalji rad. Susret sa mentorima/cama bit će organizovan kroz module i sastanke uživo.

 

KADA?

Program uključuje tri (3) trodnevna tematska modula sa ekspertima/cama iz datih oblasti, uz kontinuiranu podršku mentora i mentorica uključenih u program. Da biste uspješno završili program, morate prisustvovati na više od 80% sadržaja.

MODULI

I MODUL POLITIČKA PARTICIPACIJA I IZBORNI PROCES

20-22.10.2023. godine, Sarajevo.

II MODUL POLITIČKA KOMUNIKACIJA, DIJALOG I IZBORNA KAMPANJA

III MODUL LOKALNA POLITIKA U PRAKSI

Drugi i treći modul će se realizirati u 2024. godini u prvom i drugom kvartalu.

USLOVI ZA PRIJAVU:

Poziv za učešće u Programu je otvoren za sve osobe koje ispunjavaju sljedeće uslove:

-članstvo i aktivizam u političkoj partiji;

-članstvo i aktivizam u NVO te istaknuti aktivizam i društveno djelovanje kroz lokalnu zajednicu;

-obavezno prisustvo na 80% svih aktivnosti tokom trajanja Programa;

-izvršavanje zadataka koji su sastavni dio Programa;

-aktivan rad i dostupnost u radu sa mentorima/cama.

ROK ZA PRIJAVU?

Rok za prijavu je do 02.10.2023. godine do 12:00h. Prijaviti se možete putem linka: aplikacije.fli.ba/376475132036645457

Nepotpune aplikacije, one koje pristignu nakon predviđenog roka i one u kojima motivaciona pisma i esej prelaze zadati broj karaktera neće biti uzeta u razmatranje.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem sljedećih kontakata:

info@fli.ba i/ili merima.ejubovic@fes.de ili na broj telefona: +387 33 612 529 (Forum lijeve inicijative) i/ili +387 33 722 010 (Fondacija Friedrich Ebert).

Organizatori zadržavaju pravo izmjene datuma, mjesta i načina održavanja edukacije.

Datum održavanja / Date of the event: 2023-10-20

Krajnji rok za prijavu / Application deadline: 2023-10-02

Preuzeto sa: aplikacije.fli.ba