Javni poziv za dodjelu grantova za provedbu projekata/inicijativa lokalnih organizacija civilnog društva -udruženja/udruge/nevladine organizacije

aug 8, 2021 | Novosti

 

Centar za građansku suradnju Livno (CGS) implementira projekt „Participacija građana u lokalnoj upravi„ i poziva zainteresirane lokalne organizacije civilnog društva (neprofitne udruge/udruženja, NVO) na području općina Bosansko Grahovo, Drvar, Livno, Tomislavgrad, Kupres, Glamoč, Grude, Ljubuški, Posušje, Široki Brijeg, Čapljina i Stolac da podnesu aplikaciju za dodjelu grantova za provedbu projekata bitnih za stanovnike i/ili korisnike organizacije. Aktivnost podržava Nacionalna zaklada za demokraciju / National Endowment for Democracy (NED).

Javni poziv je otvoren od dana objavljivanja, 03.08.2021. godine do 19.08.2021. godine.

Aktivnosti odabranih projekata NVO trebaju biti završene do 15.11.2021. godine.

Aplikacioni obrazac sa budžetom/proračunom i detaljnije informacije o dodjeli grantova dostavljaju se uz ovaj poziv, a dostupani su u CGS-u.

Sva pitanja koja se tiču ovoga poziva za projekte trebaju biti dostavljena na e-mail: Ivona Mišković, cgs-li@tel.net.ba, tel/faks: 034 202 770.

Organizacije civilnog društva trebaju dostaviti popunjenu aplikacionu formu (jedan tiskani primjerak), te ostale aplikacijom zahtijevane dokumente (Rješenje o registraciji, potvrdu o sudjelovanju drugih aktera u realizaciji projekta) i to poštom u zatvorenoj koverti ili skenirano na gore navedeni e-mail sa naznakom ili predmetom “Aplikacija za dodjelu grantova za OCD” na adresu:

Centar za građansku suradnju

G. Jurkića 8a (Livnoputovi)

80101 Livno

BiH