Konferencija „Borba protiv trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije u Evropi: standardi, stvarnost i nove strategije djelovanja”

sep 20, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Mario KORDIĆ, gradonačelnik Grada Mostara,

Salem MARIĆ, predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara i

Stewart DICKSON, član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope, Sjeverna Irska (Ujedinjeno Kraljevstvo), izvjestilac za posmatranje lokalnih i regionalnih izbora

Povodom Evropske konferencije o demokratskoj obnovi

Ponedjeljak, 19. septembar/rujan 2022. godine, Gradska vijećnica, 10:15 časova

Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope organizira Evropsku konferenciju o demokratskoj obnovi: inoviranje putem deliberativne demokratije, koja će se održati 20. i 21.9.2022. godine u Mostaru, Bosni i Hercegovini. Konferencija će okupiti lokalne vlasti, načelnike i predsjednike vijeća, širom Bosne i Hercegovine i ostatka Evrope.

Učesnici će razmijeniti mišljenja o ključnim trendovima zajedničkog upravljanja i inovativnog učešća u kreiranju politika između lokalnih vlasti i građana, te o dodatnoj vrijednosti deliberativne demokratije u slučajevima višestrukih izazova. Kroz primjere dobrih praksi iz Bolonje (Italija), Brisela i regiona Ostbelgien (Belgija), Gdanjska (Poljska), Pariza (Francuska), Irske, Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo), Istanbula (Turska) i Mostara (Bosna i Hercegovina), učesnici će analizirati postupanja nakon deliberativnog procesa i oblike institucionalizacije istih, te mehanizme jačanja građanske participacije, uključujući nedovoljno zastupljene grupe građanki i građana.

Tim povodom, Mario Kordić, gradonačelnik Grada Mostara, Salem Marić, Predsjednik Gradskog vijeća Grada Mostara, Stewart Dickson, član Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Vijeća Evrope ispred Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo) i izvjestilac za posmatranje lokalnih i regionalnih izbora će upriličiti konferenciju za medije, u ponedjeljak, 19. septembra/rujna 2022. godine, s početkom u 10.15 časova u prostorijama Gradske vijećnice Grada Mostara, kako bi najavili ovaj događaj.

Prije konferencije za medije, održaće se bilateralni sastanak između predstavnika Grada Mostara i Vijeća Evrope, kog će predstavljati Rafael Benitez, direktor Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti i Bojana Urumova, šefica Ureda Vijeća Evrope u Sarajevu. Sagovornici će biti dostupni za izjave po završetku sastanka.

Evropska konferencija će se održati 20.9.2022. godine, s početkom u 10.00 časova, i trajaće do 21.9.2022. godine do 13.00 časova. Mjesto održavanja konferencije je Hotel „Mepas“. Konferencija je otvorena za medije. Zainteresirani da prate konferenciju online ili uživo su pozvani da se registriraju ispunjavanjem ovog formulara, LINK.

Za dodatne informacije, molimo Vas da se obratite Ivani Ivandić, projektnoj asistentici putem  ivana.ivandic@coe.int ili  033 590 447.

Ova konferencija se organizira u okviru projekta „Inoviranje demokratskog učešća na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini“ kojeg sprovodi Kongres lokalnih i regionalnih vlasti a u sklopu Akcionog plana Vijeća Evrope za Bosnu i Hercegovinu 2022.-2025. Projekat ima za cilj poboljšati kvalitet lokalne demokratije i stvoriti mogućnosti za građane da se uključe u inovativne participativne procese u Mostaru i drugdje u Bosni i Hercegovini. Također, promoviše nove demokratske pristupe, otvorenu vlast, javnu etiku, transparentno i inkluzivno kreiranje lokalne politike u zemlji.