Konferencija o humanim inovacijama u obrazovanju ”Ibrahim Arnautović’

aug 10, 2021 | Novosti

 

Udruženje za prava životinja i okoliš ”EVA” iz Sarajeva, u suradnji sa Veterinarskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu obavještava sve zainteresovane o Konferenciji o humanim inovacijama u obrazovanju ”Ibrahim Arnautović”, koja je planirana da se održi 12. i 13. novembra 2021. godine u hotelu Ibis Styles u Sarajevu.

Navedena Konferencija za cilj ima prezentovanje naučno-istraživačkih radova i veoma važnih tema vezanih za biomedicinsko i medicinsko obrazovanje, kao što su to prije svega inovativni obrazovni alati, inovativne tehnike i tehnologije, biomedicinske obrazovne alternative, alternative za životinje u obrazovanju, inovativni dizajn i softveri za obrazovanje, umjetna tehnologija i inteligencija u obrazovanju, virtualna stvarnost / proširena stvarnost, inovativne metode i tehnologije u biomedicinskom i medicinskom obrazovanju, inovativna metodologija istraživanja i mnoge druge.

Pitanje uvođenja alternativa odnosno humanih inovacija u obrazovanju, posljednjih nekoliko godina dobilo je na velikom značaju, te se zahvaljujući konstatnom tehnološkom napretku kontinuirano razvija. Također, mnogobrojna istraživanja provedena na ovu temu pokazala su kako je testiranje i eksperimentisanje na životinjama, koje se provodi u edukativne svrhe studenata na fakultetima prirodnih nauka, nehumano, te u konačnici nepotrebno, s obzirom na dostupnost mnogobrojnih alternativa u izvođenju nastavnih aktivnosti, vježbi i do sada primjenjivanih edukativnih metoda.

Zbog toga je veliki broj univerziteta i fakulteta prirodnih nauka širom svijeta već prihvatio neke od dostupnih alternativa i humanih inovacija u obrazovanju, među kojima je između ostalog i Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, koji je odbacio sve vrste testiranja i eksperimentisanja na živim bićima i zamijenio ih odgovarajućim modelima softvera.U smislu prethodno navedenog, pozivamo sve zainteresovane fakultete prirodnih nauka sa teritorije Bosne i Hercegovine, da pregledaju veoma izdašnu listu alternativa koja je dostupna na bazi podataka organizacije InterNICHE, na web stranici http://www.interniche.org/en/alternatives i apliciraju Udruženju EVA zahtjev za doniranje i nabavku potrebne opreme, kako bi se što prije na što većem broju fakulteta prirodnih nauka, umanjio broj životinja koji se u edukativne svrhe koristi prilikom izvođenja nastave. Aplikacije odnosno prijave, kao i sva ostala pitanja, možete poslati na tina@ecoveganimals.com.

(mreža-mira)