Konkurs za prijem na poziciju: PROJEKTNI/A ASISTENT/ICA

aug 30, 2021 | Novosti

 

U skladu sa programskim potrebama, Institute for Population and Development (IPD), kao pravni sljedbenik Asocijacije XY, raspisuje

KONKURS za prijem na poziciju:

PROJEKTNI/A ASISTENT/ICA

 (1 izvršilac/teljica, kancelarija u Sarajevu)

IPD je nevladina organizacija posvećena razvoju zdravog i savremenog društva stvarajući inovativna, održiva i sistemska rješenja. Registrovana je 2001 godine i djeluje na području Bosne i Hercegovine. kao jedina bh. organizacija koja je punopravna članica IPPF (International Planned Parenthood Federation), odnosno njene Evropske mreže (IPPF EN) i djeluje u skladu sa Evropskim standardima i principima.

Od svog osnivanja, IPD je provela više od 100  projekata čija je svrha unapređenje i promocija zdravlja i zdravih stilova života, formalnog obrazovanja doprinoseći prevenciji i smanjenju različitih oblika nasilja među mladim ljudima u Bosni i Hercegovini.

Projektni/a asistent/ca će pružati podršku u implementaciji projekata osiguravajući efektivnu i efikasnu provedbu projektnih aktivnosti i ispunjavanju planiranih rezultata.

Kandidat/kinja treba da ispuni sljedeće uslove:

 • Minimum 2 (dvije) godine dokazanog iskustva u radu u nevladinom sektoru u provedbi projekata (eliminatoran uslov)
 • Poželjno iskustvo na provedbi projekata u oblasti zdravlja i/ili obrazovanja u Bosni i Hercegovini
 • Poželjno poznavanje tematike rodne ravnopravnosti i prevencije rodno zasnovanog nasilja
 • Odlično poznavanje govornog i pisanog engleskog jezika
 • Izvrsno poznavanje MS office paketa  i internet aplikacija
 • Posjedovanje vozačke dozvole B kategorije i iskustvo u samostalnoj vožnji
 • Dobre organizacijske vještine
 • Izražene komunikacijske vještine
 • Iskustvo u pripremi izvještaja
 • Proaktivan pristup, sposobnost rada u timu i spremnost na samostalan rad
 • Spremnost na putovanja, rad na terenu i fleksibilne uslove rada

Kandidati/kandidatkinje koji ispunjavaju gore navedene uslove/kvalifikacije treba da pošalju sljedeće

dokumente:

1. Pismo namjere  – motivacijsko pismo

2. Curriculum Vitae –  Biografija u kojoj je jasno navedeno prethodno radno iskustvo u organizaciji/organizacijama civilnog društva. Također, u biografiji moraju biti navedeni kontakti najmanje dvije (2) reference koje mogu da potvrde navedeno radno iskustvo.

Navedene dokumente je potrebno poslati na mejl: ured@ipdbh.org sa naznakom “Prijava na konkurs“.

Rok za prijavu je 31. 08. 2021. do 14:00h.

Napomena: Samo kandidati/kinje koji prođu u uži krug će biti kontaktirani.

IPD nije dužan obavijestiti sve kandidate o rezultatima selekcijskog procesa.

Lokacija radnog mjesta: Sarajevo, Danijela Ozme 12.

Planirani početak angažmana: 01.10.2021.

(hocu.ba)