Kurs ekološkog novinarstva | Zašto su lokalna pitanja važna

aug 5, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Ovaj kurs je osmišljen da pruži novinarima i novinarkama veštine potrebne da istraže lokalne priče o životnoj sredini i prepoznaju da li su i kako one povezane sa najvećim problemom sa kojim se planeta suočava: klimatskim promenama. Kroz tri dela, naučićete gde da se obratite za pouzdane podatke, izvore i informacije, kako da izveštavate o ekološkim temama a zadržate relevantnost i atraktivnost, kao i kako da se zaštite dok radite na ovakvim temama. Iskustva su podelili neki od najboljih ekoloških novinara iz Evrope i regije.

Thomson fondacija

Kurs ekološkog novinarstva je podeljen na tri manja kursa/teme – Izvori, Pričanje priča (storytelling) i Sigurnost. Kursevi se mogu pohađati kao celina ili odvojeno. Klikom na dugme ispod, izaberite prvu temu i počnite učenje.

Tokom upisa molimo unesite vaše puno ime jer će ono biti upisano na vaš certifikat.

U ovom kursu naučićete:

Ekološko novinarstvo | Zašto su lokalna pitanja važna: Izvori

U prvom kursu, naučićete kako da razumete političke i ekonomske pokretače mnogih lokalnih ekoloških problema i gde da se obratite za pouzdane podatke, izvore i informacije. Preispitivanje uloge novinara i savladavanje granice između nepristrasnosti i aktivizma je važan deo kursa. Bićete vođeni kroz neku ključnu terminologiju koja će vam pomoći da razumete i stručne podatke, a reporteri o životnoj sredini će vam pomoći da prepoznate jedinstvenu ulogu koju lokalni novinari moraju imati u promeni narativa o klimatskim promenama.

ŠTA ĆETE NAUČITI

 • Naučićete kako da prepoznate da li je i kada priča o životnoj sredini povezana sa klimatskim promenama i važnosti interpretacije naučnog žargona za publiku.
 • Bićete vođeni najboljom praksom za dobijanje tačnih informacija o pričama o životnoj sredini i biće vam obezbeđen kompletan alat za pronalaženje izvora.
 • Saznaćete o važnosti novinarstva podataka za priče o životnoj sredini i klimatskim promenama i o tome kako efikasno i odgovorno koristiti podatke.
 • Naučićete kako da prepoznate političke i ekonomske faktore iza mnogih priča o životnoj sredini i zašto je važno da ih pronađete.
 • Bićete vođeni kroz hodate po tankoj liniji između ekološkog novinarstva i ekološkog aktivizma.
 • Bićete upoznati sa načinima na koje možete koristiti zakon u svoju korist kada pokrivate ekološke priče, a takođe ćete naučiti kako se isti može koristiti protiv vas.

Ekološko novinarstvo | Zašto lokalne vijesti: Pričanje priča

Ovaj kurs je kreiran s ciljem da pomogne novinarima/novinarkama u pokrivanju priča o životnoj sredini i uticaju klimatskih promjena na način koji angažuje njihovu publiku. Objasniće kako faktori koji se tiču životne sredine utiču na brojne vijesti koje na prvi pogled nisu povezani s njima. Objelodanjavanje veza može donijeti kontekst, objašnjenja i iznenađenja publici zašto se određene stvari dešavaju tamo gdje oni žive.

ŠTA ĆETE NAUČITI

 • Naučit ćete kako su životna sredina i klimatske promjene dio svakog segmenta u redakciji
 • Bit će vam pokazano kako da shvatite navike publike; platforme koje koriste i kada
 • Istražit ćete tehnike pričanja priča kako biste angažovali svoju lokalnu publiku
 • Dobit ćete uvid u novinarstvu zasnovano na rješenjima i važnoj ulozi koju ono ima prilikom objašnjavanja promjena u životnoj sredini i klimatskih promjena

Ekološko novinarstvo | Zašto lokalne vijesti: Sigurnost

Treći i finalni deo ove tematske celine bavi se bezbednošću na poslu. Izvještavanje o ekologiji se danas smatra jednim od najopasnijih područja za pokrivanje. Ovaj kurs je kreiran da bi pomogao medijskim radnicima/ama da ostanu sigurni/e kada se suočavaju ne samo sa fizičkim i digitalnim prijetnjama, već i sa prirodnim nesrećama.

ŠTA ĆETE NAUČITI

 • Učit ćete o procjeni rizika i kako to učiniti učinkovito prije nego počnete bilo koji posao
 • Bit ćete upućeni u digitalne rizike sa kojima biste mogli suočiti i kako možete da im se suprotstavite
 • Istražit ćete pravne rizike na koje možete naići i naučiti svoja zakonska prava
 • Pozabavit ćete se mogućim emocionalnim posljedicama posla i kako se možete nositi s njima.

Sertifikat

Na kraju svakog kursa, polaznici/e imaju priliku da dobiju serfitikat Thomson fondacije.

Dužina kursa

Kurseve prolazite po sopstvenom tempu, u vreme i na mestu koje vam najviše odgovaraju.

Ovaj kurs je podržan od strane Journalismfund.eu

Ekološko novinarstvo – Izvori
https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/courses/7344/info/?locale=sr

Ekološko novinarstvo – Pričanje priča
https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/courses/7345/info?locale=sr

Ekološko novinarstvo – Sigurnost
https://thomsonfoundation.edcastcloud.com/courses/7346/info?locale=sr