Ljetna škola “Oslobodite rijeke” 2021

aug 24, 2021 | Novosti

 

Arnika – Centar za podršku građanima (Češka Republika), Centar za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina) i Koalicija za zaštitu rijeke Bosne i Hercegovine (Bosna i Hercegovina) ljubazno vas pozivaju na ljetnu školu za aktiviste organizovanu uz finansijsku podršku Programa za promocije tranzicije Češke Republike i Centralnoevropske inicijative.

Ljetna škola će se održati na bosanskom/srpskom/hrvatskom jeziku.

Zemlje Zapadnog Balkana su jedinstvene, sa ogromnim brojem netaknutih rijeka koje pružaju stanište rijetkim i endemskim biljkama i životinjama. Ovim prirodnim draguljima prijeti nekontrolisana gradnja hidroelektrana. Izgradnja nanosi nepopravljivu štetu prirodnom okruženju i krši prava lokalnih zajednica. Ljetna škola namjerava okupiti građane, studente, akademike i nezavisne stručnjake na temu zaštite rijeka Zapadnog Balkana kako bi razmijenili iskustva iz lokalnih kampanja i razgovarali o zajedničkim koracima za spas balkanskih rijeka.

Registrirati se možete ovdje.

ČETVRTAK 2. SEPTEMBAR

10:30 – 11:00 Uvod; Registracija učesnika

11:00 – 12:00 Jutarnja online prezentacija (online i offline)

Izgradnja prekograničnih mreža građanskog društva za zaštitu rijeka
Eugene Simonov (Rusija)

12:00 – 15:00 Jutranja sesija (djelimično online)
Prezentacije naučnih podataka i argumenata za zaštitu rijeka i diskusija o tome kako ih civilno društvo može koristiti

Nezavisni stručnjaci i aktivisti iz Češke Republike i Bosne i Hercegovine na popularan način će iznijeti različite argumente za zaštitu rijeka (hidrološke, ekološke, biološke, socijalne itd.). Učesnici će naučiti kako koristiti ove različite argumente i kroz vježbu igranja uloga naučiti kako ih primijeniti u praksi.

12:00 – 12:40 Prezentacija argumenata
Saudin Merdan: biolog, Centar Dr. Stjepan Bolkay (Bosna i Hercegovina)

12:40 – 13:20 Prezentacija argumenata
Mojmír Vlašín: zoolog, ekolog i aktivista (Češka Republika)

13:20 – 13:40 Pauza za kafu

13:40 – 15:00 Praktična vježba kroz igranje uloga

15:00 – 16:00 Ručak

16:00 – 19:00 Poslijepodnevna sesija (online i offline)

Učesnici će predstaviti svoje slučajeve i borbu za slobodne rijeke ukratko, prezentacije (maksimalno 15 minuta). Fokus će biti na razmjeni dobrih i loših praksi koje su naučili tokom svojih kampanja – šta im je pomoglo, a šta nije?

PETAK 3. SEPTEMBAR

9:00 – 10:00 Jutarnja online prezentacija (online i offline)

Borba za pravdu za ljude pogođene projektom brane Sardar Sarovar
Metha Patkar (Indija)

10:00 – 13:00 Jutarnja sesija (online i offline)

Kampanja za rijeke 2. dio: različiti aspekti kampanje

U nizu prezentacija nezavisni stručnjaci i aktivisti predstaviće različite aspekte izgradnje kampanje – pravne, medijske i PR, direktne akcije.

10:00 – 10:50 Pravni aspekti
Nina Kreševljaković: advokatica, Aarhus centar Sarajevo (BiH)

10:50 – 11:10 Pauza za kafu

11:10 – 12:00 PR i mediji
Markéta Dosoudilová: Arnika (Češka Republika)

12:00 – 13:00 Događaji i direktne akcije
Dragana Skenderija: aktivistica, Centar za životnu sredinu (BiH)
Robert Oroz: aktivista, Ekogotuša (BiH)

13:00 – 14:00 Ručak

14:00 – 18:00 Poslijepodnevna sesija (samo offline)

Kampanja za rijeke 3. dio: planiranje lokalnih kampanja

Uz znanje i informacije stečene prethodnih dana, učesnici će planirati svoje lokalne kampanje pod nadzorom planera kampanje.

Prezentuje: Jelena Brkić: aktivistica, projekt koordinatorica, Schüler Helfen Leben Sarajevo (BiH)

SUBOTA 4. SEPTEMBAR

9:00 – 10:00 Jutarnja online prezentacija (online i offline)

Mphanda Nkuwa, 20 godina borbe za zaštitu Zambezi rijeke, njegovog naroda i biodiverziteta
Anabela Lemos (Tanzanija)

10:00 – 13:00 Jutarnja sesija

Čuvari rijeka

Prezentacija lokalnog i međunarodnog iskustva sa građanskim praćenjem i kontrolom stanja rijeka, nakon čega će uslijediti diskusija o tome kako izgraditi „vojsku čuvara rijeka“ u regiji.

10:00 – 10:50 Iskustva Čuvara rijeka u Poljskoj
Jazcek Bozek: Club Gaia (Poljska)

10:50 – 11:10 Pauza za kafu

11:00 – 12:00 Iskustva Čuvara rijeka u zemljama Zapadnog Balkana

12:00 – 13:00 Diskusija

13:00 – 14:00 Ručak

14:00 – 18:00 Poslijepodnevna sesija

Zajednički događaj i neformalne aktivnosti (samo offline)

Kanuing, hiking, prikazivanje filma – zavisi od vremena i epidemiološke situacije

NEDELJA 5. SEPTEMBAR

9:00 – 10:00 Jutarnja online prezentacija
Roberto Epple (Francuska)

10:00 – 14:00 Jutarnja sesija (online i offline)

Zaštićena područja i implementacija mreže Natura 2000 na Zapadnom Balkanu

Prezentacija različitih vrsta zaštićenih područja na Zapadnom Balkanu i usporedba sa stanjem u Češkoj. Fokus će biti na uspješnim inicijativama za teritorijalnu zaštitu koje su pokrenule nevladine organizacije i diskusija o tome šta građansko društvo može učiniti za poboljšanje zaštite prirode i koji se koraci mogu učiniti za početak implementacije mreže Natura 2000 – prezentirajući češko iskustvo.

10:00 – 11:20 Građanska inicijativa za zaštitu prirodnih područja
Viktor Bjelić: Centar za životnu sredinu (Bosna i Hercegovina)

11:20 – 11:40 Pauza za kafu

11:40 – 12:00 Tipovi zaštićenih područja u Češkoj Republici
Vlastimil Karlík: Arnika (Češka Republika)

12:00 – 12:20 Primjeri građanskih inicijativa za stvaranje zaštićenih područja u Češkoj
Martin Hanousek: Jaro Jaroměř (Češka Republika)

12:20 – 12:40 Pauza za kafu

12:40 – 13:20 Natura 2000 i proces službenog proglašenja Natura 2000 područja
Michal Hošek: Integra Consulting (Češka Republika)

13:20 – 14:00 Oblici učešća NVO u procesu označavanja Natura 2000 područja
Vlastimil Karlík: Arnika (Češka Republika)

14:00 – 15:00 Ručak

(AbrašMEDIA)