Međunarodna konferencija o energetskoj efikasnosti u septembru u Sarajevu

jun 27, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Federalno ministarstvo prostornog uređenja Bosne i Hercegovine organizira međunarodnu konferenciju “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”, koja će se održati 14.09.2022. godine, u Gradskoj vijećnici u Sarajevu.

Bosna i Hercegovina je okarakterizirana kao zemlja sa vrlo visokim stepenom energetske neefikasnosti u sektoru zgradarstva, industrije i usluga. Prosječna potrošnja energije u javnim zgradama u Bosni i Hercegovini je tri puta veća od prosjeka u EU, što ih kategorizira kao potpuno energetski neefikasne zgrade. Uzrok sporog napretka u poboljšanju energetske efikasnosti (EE) u Bosni i Hercegovini su neharmonizirani zakoni i nepostojanje podzakonskih akata u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije kao i nepostojanje mehanizama finansiranja.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina ima jedan od najznačajnih potencijala za skladištenje energije u regionu i mogla bi bazirati svoj dalji srednjoročni ekonomski razvoj i kreiranje novih radnih mjesta na mjerama poboljšanja EE u javnom i stambenom sektoru.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je značaj energetske efikasnosti ka održivom ekonomskom razvoju BiH i pridruživanju naše zemlje EU, te kroz projekat Svjetske banke za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji ukazati na  benefite poboljšanja EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini”, okupit će sve zainteresirane aktere na lokalnom tržištu energetske efikasnosti i iz sektora javnih zgrada kako bi razgovarali o svim aspektima relevantnim za EE u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta. S ciljem uklanjanja postojećih prepreka za razvoj tržišta i poboljšanje energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada, ovaj događaj poslužit će kao platforma za prezentiranje novih ideja i rješenja koja će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu pristupanja EU i ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o enegetskoj zajednici.

Konferencija će ugostiti ugledne domaće i međunarodne stručnjake koji će prezentirati svoja iskustva i razgovarati o sljedećim temama:

  • Institucionalni okvir za energetsku efikasnost u sektoru zgradrstva u FBiH
  • Transponiranje direktiva EU o energetskoj efikasnosti (obaveze i napredak)
  • Kreiranje pravnog i regulatornog okvira koji je stimulira energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada
  • Održivi modeli finansiranja mjera energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada i spremnost BiH za njihovu implementaciju
  • Primjeri najbolje prakse za poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada u EU i regionu.
  • Zaključci konferencije biće iskorišteni za kreiranje stimulirajućeg okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada, te brži napredak Bosne i Hercegovine na putu ka EU.

Detaljan dnevni red, kao i više informacija o govornicima i konferenciji dostupno je na web stranici.