Misija OSCE-a u BiH predstavila Regionalni projekat praćenja sudskih postupaka u predmetima korupcije i organiziranog kriminala

jul 6, 2021 | Novosti

 

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini i Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini organizirale su, za predstavnike organizacija civilnog društva i novinare, online predstavljanje regionalnog projekta pod nazivom: „Pružanje podrške efikasnijem provođenju pravde u predmetima korupcije i organiziranog kriminala na Zapadnom Balkanu, kroz praćenje sudskih postupaka“, koji finansira Evropska unija.

Ovaj regionalni projekt nastao je kao rezultat sporazuma Sofijske deklaracije iz 2018. godine, da se praćenje sudskih postupaka uvede u oblast rada na teškim i složenim predmetima korupcije i organizovanog kriminala.

Cilj ovog projekta je da pruži podršku efikasnijem odgovoru pravosuđa na predmete korupcije visokog nivoa i predmete organizovanog kriminala u Bosni i Hercegovini i regiji. Projekt će doprinijeti borbi protiv široko rasprostranjene sistemske korupcije i organizovanog kriminala koji predstavljaju prijetnju dugoročnoj stabilnosti i prosperitetu regije. U realizaciji ovog projekta, Misija će udružiti snage sa terenskim operacijama OSCE-a u Tirani, Podgorici, Skopju i Prištini, u koordinaciji sa Delegacijom Evropske unije.

Objektivnom procjenom brojnih parametara, u okviru ovog Projekta bit će prikupljene objektivne i provjerljive informacije o provođenju pravde u predmetima organiziranog kriminala i korupcije. Podaci prikupljeni kroz proces praćenja sudskih postupaka bit će obrađeni i analizirani u cilju utvrđivanja sistemskih problema i mogućih razloga za njihov nastanak. Te informacije omogućit će OSCE-u i ostalim nadležnim lokalnim institucijama da otkriju uspješne primjere borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala i utvrde gdje da usmjere dodatnu pomoć. Iz Projekta će krajem 2023. godine proisteći i izvještaj u kojem će biti dokumentovani nalazi i preporuke iz Projekta.

Ovaj Projekt pružit će podršku pravosudnim sistemima u boljem procesuiranju najtežih predmeta organiziranog kriminala i korupcije, čime će biti zaustavljeno nekažnjavanje počinilaca predmeta teške korupcije i organiziranog kriminala.