Mobilna aplikacija SENIORSKA EKO PATROLA dostupna za korištenje

nov 29, 2021 | Novosti

SENIORSKA EKO PATROLA je mobilna aplikacija namijenjena seniorima (osobama treće životne dobi) u Kantonu Sarajevo koji putem nje mogu prijaviti ekološko-komunalne probleme u gradu.

Prijave koje administrator prema utvrđenom protokolu smatra opravdanim šalju se nadležnim institucijama (komunalnim inspektorima, redarima, eko policiji i sl.).

Vrši se i monitoring urađenog tj. reakcije institucija u rješavanju problema.

Aplikacija je personalizirana tj. postoje profili koji imaju informacije o angažmanu svakog člana SEP tima. Aplikacija je nastala kao proizvod međugeneracijske saradnje Juniora i Seniora, tj. osoba mlađe životne dobi i osoba treće životne dobi u cilju obostrane koristi i poticanja održivog razvoja.

Aplikacija je BESPLATNA za korištenje i dostupna je za download na ovom linku.

Ono što ovaj projekt čini neobičnim i što je u njemu nevjerovatno jeste činjenica da je on rezultat suradnje različitih generacija! Članovi Juniora (mlađe generacije) i Seniora (generacije treće životne dobi) su zajedničkim snagama došli na ideju pokretanja mobilne aplikacije. Želja nam je pokazati da se divne stvari mogu postići kada radimo zajedno i da upravo tako svijet možemo učiniti boljim mjestom za sve nas!

Podrži i ti, a pozovi i ostale da učine isto!