Nelson Mandela Liderski dijalog: Mladi lideri pokreću društvene promjene

jul 5, 2024 | Aktivnosti, Novosti, prilika za mlade

Stil vodstva Nelsona Mandele je nadaleko poznat po okupljanju dionika koji se nalaze u ideološkim podjelama da se angažuju jedni s drugima u svrhu pronalaženja rješenja za fundamentalne društvene izazove. Istovremeno, on je bio proizvod svog vremena i okolnosti. Ideja da pojedinačni vođa može pružiti rješenja za složene izazove je nerealna, pa čak i obmanjujuća. Stoga, ostaje pitanje koja vrsta vodstva je bolje prikladna za izgradnju inkluzivnijeg i brižnijeg društva, koje katalizira kolektivne napore i ima za cilj podsticanje održivog razvoja za sve.  

Ovaj Dijalog Nelsona Mandele o liderstvu, u saradnji sa Univerzitetom u Kejptaunu i u saradnji sa Američkim univerzitetom u Bejrutu, ima za cilj da izazove diskusije o izazovima razvoja i upravljanja sa kojima se suočavaju mladi ljudi na globalnom jugu. Pridružite nam se dok istražujemo kako pristupi sa više aktera i međugeneracijski mogu pokrenuti transformativne promjene, posebno u Africi i na Bliskom istoku. Fokusirajući se na povećanje znanja i sposobnosti, ovaj dijalog će osnažiti mlade lidere da doprinesu stvaranju brižnog i inkluzivnog društva. 

Tokom ovog dijaloga, dva moderatora će razgovarati sa gostima kroz 90-minutni razgovor ‘na kauču’, pozivajući publiku na komentare i pitanja.   

Dobrodošli

Jafar Javan,  direktor, UNSSC.  

Uvodne napomene 

Felipe Paullier , pomoćnik generalnog sekretara za pitanja mladih, Ured za mlade Ujedinjenih naroda. 

Gosti

Ronelle King , aktivistica za rodnu pravdu i dobitnica nagrade Nelson Mandela – Graça Machel za inovacije.  

Lina Abou-Habib , direktorica Asfari instituta za civilno društvo i građanstvo na Američkom univerzitetu u Bejrutu.  

Rama Salla Dieng , predavač afričkih studija i međunarodnog razvoja, Univerzitet u Edinburgu.  

Završne riječi :  

Faizel Ismail , direktor, Nelson Mandela School of Public Governance, University of Cape Town.  

Moderatori :  

Penny Parenzee , viši programski menadžer za Executive Education, Univerzitet u Kejptaunu.   

Simona Costanzo Sow , šefica, Akademska partnerstva, UNSSC.  

Registracija:  

Liderski dijalog će se održati u četvrtak, 18. jula 2024. godine, od 14:00 do 15:30 CEST. Pozivaju se zainteresovani učesnici da se prijave.  

Link za registraciju