Nova generacija: Novi poziv za volontiranje u projektu „Stariji brat, starija sestra“

nov 3, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Ako želiš jednom djetetu…

– biti prijatelj i na taj način mu priuštiti lijepe, radosne i posebne trenutke u životu
-pružiti podršku, izgraditi odnos povjerenja i pomoći da se zdravo razvija unatoč teškoj porodičnoj situaciji
-omogućiti da kroz druženje sa tobom na lijep i koristan način provede dio svog slobodnog vremena
-omogućiti da kroz druženje sa drugom djecom i volonterima širi svoju socijalnu mrežu

Ako si …

– od 20 do 30 godina starosti
– spreman/na na 20 sati mjesečno volonterskog rada

… Onda si spreman/na da i ti budeš volonter/ka projekta Stariji brat, starija sestra…

Volonterski angažman u projektu „Stariji brat, starija sestra“ obuhvata
– edukaciju koja će te pripremiti za tvoju ulogu „starije sestre ili starijeg brata“
– sedmično druženje sa djetetom tokom jedne školske godine
– savjetodavne sastanke sa stručnjakom u grupi volontera, s ciljem pružanja podrške u radu sa djecom
– podršku stručnog saradnika iz Dnevnog centra za djecu u riziku
– druženje sa drugom djecom i volonterima kroz radionice, izlete, posjete kulturnim i sportskim događajima

Kako se prijaviti

info@novageneracija.org
inboks naše FB stranice