Novi načini pristupanja pomirenju i izgradnji mira kroz kulturu – Fokus grupe i radionice sa nastavnim kadrom

sep 21, 2021 | Novosti

 

Muzej ratnog djetinjstva je jedini svjetski muzej koji se bavi isključivo iskustvom odrastanja u ratu i djetinjstvima koja su obilježena ratom. U okviru istraživačkih aktivnosti MRD-a prikupljeno je preko 3.000 ličnih priča i eksponata iz cijele BiH, ali i drugih zemalja poput Sirije, Ukrajine i Afganistana, te se oni izlažu kroz stalnu postavku MRD-a i privremene izložbe s ciljem predstavljanja što više različitih aspekata složenog iskustva odrastanja u ratu. Osim istraživačkih i izlagačkih, MRD se bavi i edukativnim aktivnostima. Cilj edukativnih aktivnosti MRD-a je približavanje iskustva odrastanja u ratu posjetiocima i posjetiteljkama, razvijanje kritičke svijesti i empatije i isticanje važnosti očuvanja mira.

U 2019. godini Muzej je ostvario saradnju sa Njemačkom ambasadom u BiH na realizaciji projekta „Novi načini pristupanja pomirenju i izgradnji mira kroz kulturu“, kroz koji je blizu 2000 učenika/ica i nastavnika/ica iz cijele BiH posljetilo Muzej ratnog djetinjstva i učestvovalo u edukativnim radionicama koje tematiziraju mir i izgradnju mira. S obzirom na to da je projekat uspješno implementiran u 2019. godini, dogovoren je nastavak saradnje i u 2020/21.

Nova komponenta projekta predviđa i sastanke sa nastavnicima i nastavnicama iz cijele BiH, čiji je cilj upoznavanje nastavnog kadra osnovnih i srednjih škola sa radom Muzeja ratnog djetinjstva, te diskusija o tome da li je i u kojoj mjeri moguće samostalno, ali i u kooperaciji sa muzejima kao kulturnim ustanovama, realizirati sadržaje koji se tiču pomirenja i izgradnje mira kroz formalne nastavne procese, s obzirom na propisane planove i programe. Kroz razmjenu mišljenja, pozitivnih praksi i iskustava, cilj nam je identificirati načine za učvršćivanje partnerskih odnosa između kulturnih ustanova i školskog sistema, kao i pristupe i ideje za rad sa djecom na ovu temu, koja, iako osjetljiva, i dalje predstavlja vrlo važan element u razvoju socijalnih vještina, procesima izgradnje mira i bolje budućnosti.

Edukatorice MRD-a bi takođe predstavile neke od edukativnih sadržaja koji prate pažljivo razvijen metodološki pristup u radu sa djecom i mladima.

Cilj nam je, također, uspostaviti kontakt i ostvariti dugoročnu saradnju sa školama širom Bosne i Hercegovine i nastavnim osobljem, te upoznati što veći broj učenika i učenica sa misijom i vrijednostima MRD-a, kako bi i sami prepoznali svoju ulogu u procesima izgradnje mira i bolje budućnosti.

Sastanak će biti održani u Sarajevu (MRD pokriva troškove prevoza, obroka i smještaja). Zbog trenutne epidemiološke situacije, predviđen je rad u manjim grupama uz sve propisane mjere zaštite.

Petak, 24.09.2021.

Dolazak u Sarajevo za učesnike/ice koji dolaze iz drugih gradova. 19:00 Večera u hotelu Marriott

Subota, 25.09.2021.

9:30 – 11:00        Muzej ratnog djetinjstva: kratki uvod i posjeta izložbi.

11:00                    Povratak u Hotel 11:15 – 11:35 Pauza za kafu

11:35 – 13:00      Detaljniji pregled edukativnih aktivnosti MRD-a, radionica i kratka diskusija. 13:00 – 14:00         Ručak

14:00 – 15:00 Diskusija kojom se otvara tema mogućnosti obrade teme izgradnje mira u školskom sistemu, prepoznavanje faktora koji onemogućavaju obradu ove teme kroz zvanične nastavne planove i programe, prepoznavanje načina i prilika za otvaranje ovih i sličnih tema ubuduće, iskustva iz dosadašnje prakse. Razgovor o načinima na koje Muzeji (sa fokusom na MRD) kao kulturne institucije mogu biti partneri školama/nastavnom kadru u edukaciji učenika i učenica o ovoj temi. Razgovor o ulozi ministarstava, školskih kalendara i Pravilnika o izvođenju vannastavnih aktivnosti u planiranju i uspješnosti ovakvih saradnji.

15:00 – 15:15 Kratka pauza

15:15 – 16:30      Razgovor o mogućnostima implementacije sadržaja u vlastite nastavne procese: moguće ili ne?

Popunjavanje kratke evaluativne ankete.

Završetak radionice i odlazak učesnika/ica.

(mreža-mira)