Obuka za grafičko dizajniranje

aug 16, 2021 | Novosti

 

Postanite grafička dizajnerica koja će imati kompetencije za samostalan rad u oblasti grafičkog dizajna potrebne za pronalazak zaposlenja ili samostalan angažman iz udobnosti svog doma!

SADRŽAJ I KONCEPT OBUKE:

Obuka za grafičko dizajniranje obuhvatit će 120 nastavnih časova iz 5 oblasti:

1. Elementi i principi dizajna;
2. Vektorska grafika kroz upoznavanje Adobe Illustratora;
3. Raster grafika kroz upoznavanje Adobe Photoshopa;
4. Rad s tekstom kroz upoznavanje Adobe InDesigna;
5. Koncept i dizajn vizuelnog identiteta – praktični rad na projektu.

Obuka je koncipirana tako da se svaki modul sastoji od teoretskog i praktičnog rada, uz stalno praćenje individualnog napretka polaznica kroz samostalne zadatke (domaći zadaci, rad na projektima). Nakon svakog modula polaznice pristupaju testiranju iz obrađene oblasti.

Kroz rad na konkretnim primjerima i projektima, polaznice će po završetku obuke biti osposobljene za:

  • rad u softverima: Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Acrobat Reader,
  • izradu logotipa, vizit-karti, memoranduma, brošura, letaka, banera, bilborda te korporativnih materijala,
  • izradu layouta na knjigama, publikacijama, brošurama,
  • retuširanje fotografija,
  • pripremu materijala za proces štampe,
  • pripremu materijala za web prezentaciju

PREDAVAČ:

Nastavu će držati iskusni predavač: Tarik Bećić, grafički dizajner

PREDUVJETI I NAČIN REALIZACIJE OBUKE

PREDUVJET za pohađanje obuke:

  • državljanstvo BiH
  • minimalno SSS, III ili IV stepen
  • kandidatkinje starije od 18 godina
  • osnovno poznavanje rada na računaru (Microsoft Office paket, s naglaskom na MS Word). Kandidatkinje koje ne posjeduju dokaz o poznavanju rada na računaru bit će pozvane na besplatno ulazno testiranje.

TRAJANJE OBUKE: Obuka će se realizirati od 6. septembra 2021. do 19. januara 2022. u prostorijama CEI „Nahla“ u ulici Džemala Bijedića 122 u Sarajevu.

TERMINI: Nastava će se održavati ponedjeljkom i srijedom od 18.30 do 21.00h.

Po završetku obuke polaznicama koje uspješno završe obuku (polože završni ispit) izdat će se Uvjerenje o završenom usavršavanju.

Sve dodatne informije kao i prijavu pošaljite ovdje.

(akta.ba)