Otvoreni poziv za volontiranje u Španiji!

jan 5, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Koliko dugo: 8 mjeseci

Kada: Februar 2023- Septembar 2023

Gdje: SANTANDER , CANTABRIA

Pozicije: 1 volonter (od 18-30 godina)

Krajnji rok za aplikacije: Dok se pozcija ne popuni

Za više informacija o volontiranju i kako aplicirati kontaktirati Miloša Popića na email: svitac.evs@gmail.com.