Perspektive omladinskog rada i omladinskih centara u Bosni i Hercegovini

jul 25, 2021 | Novosti

 

StartUp Studio Banjaluka bio je u prethodnoj sedmici domaćin krovnim organizacijama mladih u Bosni i Hercegovini – Vijeću mladih Federacije BiH, Omladinskom savjetu Republike Srpske i Vijeću/Savjetu mladih Brčko distrikta BiH i njihovim kolegama iz omladinskih centara.

Krovne organizacije za mlade u Bosni i Hercegovini zajedničkim snagama realizuju projekat Fakat je vakat za mlade 2.0, koji je nastavak uspješne saradnje uspostavljene u prethodnoj godini. Okupljeni oko zajedničke ideje poboljšanja uslova za život i rast mladih,  krovne organizacije realizuju niz aktivnosti koje su usmjerene ka mladima, omladinskim organizacijama, ali i nadležnim ministarstvima. U zagovaračkom smislu, osnova saradnje je okrenuta revitalizaciji rada Komisije za koordinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine kao jedinom tijelu koje je predviđeno na državnom nivou, a koje se direktno bavi problematikom mladih.

“Omladinske centre i omladinske klubove vidimo kao nosioce omladinskog rada u lokalnim zajednicama gdje oni postoje te smo zbog toga imali potrebu sa njima popričati o perspektivama razvoja omladinskog rada i omladinskih centara u Bosni i Hercegovini, ali i pokušati prepoznati kako oni vide ulogu krovnih organizacija za mlade u ovim procesima. Komisiju za korodinaciju pitanja mladih Bosne i Hercegovine u budućnosti vidimo kao platformu na kojoj će se apostrofirati potrebe mladih, ali i organizacija i profesionalaca koji rade sa mladima. S toga želimo  da svoje resurse ponudimo omladinskom sektoru te na taj način dopinesemo jačanju uloge omladinskih centara i rada sa mladima širom Bosne i Hercegovine. Vjerujemo da samo umrežen omladinski sektor u Bosni i Hercegovini može zagovarati sistemska rješenja.” – istakao je Nedim Alibegović, generalni sekretar Vijeća mladih Federacije BiH.

Sastanak je bio prilika da se sagleda stanje na terenu, prepoznaju prilike za zajedničku saradnju u narednom periodu te ponovno ukaže na bitnost umrežavanja i zajedničkog djelovanja.

Sastanak u Banjaluci je organizovan kao dio Drugog timskog sastanka krovnih organizacija za malde u sklopu projekta Fakat je vakat za mlade 2.0 koji se implementira zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).