POZIV NA EDUKACIJU ”Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova”

sep 20, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Poštovani,

pozivamo Vas da prisustvujete jednodnevnoj stručnoj edukaciji na temu ”Pisanje projekata za bespovratna sredstva iz EU fondova”.

Teme:

 1. Projektno razmišljanje na primjeru EU
 2. Programi Evropske unije za period 2022.-2027.godine
 3. Izrada projekta putem logičkog pristupa
 4. Faza analize projekta
 5. Planiranje projekta
 6. Logička matrica
 7. Izrada budžeta projekta
 8. Popunjavanje aplikacionog formulara
 9. Sistemi za registraciju i slanje projekata (PADOR, PROSPECT)
 10. Uspješni projekti

Cilj edukacije:

 • Naučiti korake od ideje do projekata, preko analiziranja, traženja partnera, planiranja, izrade budžeta i prijave aplikacije.
 • Podizanje svijesti o mogućnostima koje nude EU i drugi dostupni fondovi.
 • Naučiti metodologiju izrade logičke matrice i budžeta projekta

Predavač: prof.dr Saša Mičić, profesor na predmetu Projektni i investicioni menadžment, 20 godina radnog iskustva u pripremi prijedloga projekata prema domaćim i međunarodnim donatorima. Radio na pripremi, pisanju i implementaciji projektnih prijedloga za programe: IPA, IPA CBC, C2C, CEI, Via Dinarica, EU4AGRI, EU4Business, USAID WHAM, BACID, USAID Diaspora Invest, The Excellence in Innovation Projects.

Edukacija je namijenjena svima koji žele da nauče pisati projekte za bespovratna sredstva iz EU fondova.

Mjesto i datum održavanja edukacije:

Univerzitet za poslovne studije,Banja Luka, ul. Jovana Dučića br 23a, 29.09.2022. godine (četvrtak) sa početkomu 11:00 časova. 

Kotizacija: 100,00 KM.

Svi polaznici dobijaju sertifikat o učestvovanju na specijalističkoj edukaciji.

(Centar za unapređenje korporativnog upravljanja nije PDV obveznik)

Za sve dodatne informacije kao i pitanja stojim Vam na raspolaganju.

Možete nas kontaktirati na broj telefona  051/232-600 ili 066/133-741.

       Molimo Vas da izvršite uplatu na račun : 571- 010 – 00002095-84

                             (Komercijalna banka a.d. Banja Luka)

   Opšti podaci:                                                                                                           Edukaciji će prisustvovati:                                                       

Preduzeće
Adresa preduzeća
Odgovorna osoba
Identifikacioni broj(JIB), PDV broj
Tel/Fax
Na edukaciju prijavljujemo sljedeće kandidate 1. _____________________________                                           3. _____________________________ 2. _____________________________                                            4. _____________________________ Potpis i pečat:

Popunite narudžbenicu i pošaljite na na neku od mail adresa:

info@korporativnoupravljanje.com

korporativnoupravljanjebl@gmail.com

korporativnoup@gmail.com

tanjakeleman5@gmail.com