POZIV-Press-konferencija na temu sprječavanje i borba protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH

aug 30, 2021 | Novosti

 

Pozivamo predstavnike medija na završnu konferenciju koja će se održati u Muzeju književnosti u Bosni i Hercegovini (Sime Milutinovića Sarajlije br. 7) u Sarajevu 31.8.2021. godine, sa početkom u 11:00 sati.

Projekat „Zaustavimo nasilje nad djecom: Sprječavanje i borba protiv seksualnog iskorištavanja i zlostavljanja djece u digitalnom okruženju u BiH (EVAC)“ – BiH konzorcijum za zaštitu djece, koji čine MFS – EMMAUS, UNICEF BiH i Save the Children 2018. godine započeo je realizaciju trogodišnje incijative uz podršku fonda za globalno partnerstvo (eng. Global Partnership Fund). Na konferenciji ćemo predstaviti rezultate projekta koji je imao za cilj prevenciju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju kroz podršku vlastima, institucijama i profesionalcima u Bosni i Hercegovini da unaprijede postojeće i razviju nove mehanizme rada. Neki od najvažnijih rezultata projekta jeste i osnivanje prvog Centara za sigurni internet u Bosni i Hercegovini (www.sigurnodijete.ba)  putem kojeg je omogućeno prijavljivanje neprimjerenog sazdržaja na internetu. Također, pokrenuta je i besplatna telefonska linija “Helpline” (0800 22323) koja stoji na raspolaganju za svu djecu, njihove roditelje i ostale građane da potraže besplatnu podršku i savjet ukoliko su bili žrtve nasilja u digitalnom okruženju.

Na konferenciji će se obratiti:
–    Amela Efendić, Međunarosni forum solidarnosti EMMAUS
–    Predstavnici UNICEF-a
–    Samir Rizvo, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
–    Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine
–    Predstavnici policijskih agencija
–    Ajna Katica, predstavnica Omladinskog panela Centra za sigurni internet.

S obzirom na važnost medija u prevenciji nasilja nad djecom, molimo Vas da medijski ispratite ovaj događaj. Nakon konferencije planirana je i zakuska.
Konferencija za medije održat će se u skladu sa preporukama i mjerama usmjerenim na prevenciju i zaštitu od virusa COVID-19.

Za više informacija kontaktirati: Belma Gijo, belma.gijo@mfs-emmaus.ba.

(mreža-mira)