Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih ekonomskih usluga za potrebe realizacije projekta “Pravni okvir za filantropiju”

jul 10, 2021 | Novosti

 

Poziv za dostavljanje ponuda za pružanje ekspertskih ekonomskih usluga za potrebe realizacije projekta “Pravni okvir za filantropiju”  

Fondacija Mozaik uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj – USAIDa zajedno sa Fondacijom Hastororganizacijom Mreža za izgradnju mira i Udruženjem Pomozi.bakao i sa partnerskim organizacijama iz Republike Srbije – Trag fondacijom i Catalyst Balkansprovodi projekat “Pravni okvir za filantropiju”. Cilj projekta je unapređenje zakonodavnog i fiskalnog okvira, kao i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj filantropije u Bosni i Hercegovini. Realizacija projekta je počela 12.08.2020, a traje do 11.08.2024. godine.

Kako bismo izabrali pojedinku, pojedinaca ili ekspertski tim za obavljanje poslova izprojektnog zadatka za potrebe realizacije projekta, njegovih ciljeva i aktivnosti u skladu sa datim Uputstvom za popunjavanje ponude pozivamo fizička i pravna lica da nam dostave:

1. Detaljan budžet izražen u BAM-u i bez PDV-a, prema vrsti aktivnosti, koji bi trebalo da prikaže broj sati/dana potrebnih za izvršenje projektnog zadatka, navodeći jediničnu cijenu sata/dana.
2. Popunjene opšte podatke o ponuđaču tehničku specifikaciju usluga
3. Traženu prateću dokumentaciju koju čine:

  • Rezime, listu referenci i druge dokumente koji potvrđuju nivo neophodnih kvalifikacija, znanja i iskustava za uspješno obavljanje zadatka.
  • Dva primjera svojih prethodnih istraživačkih radova (prednost imaju ponude koje sadrže bar jedan lični primjer izrađene analize isplativosti (cost-benefit analize).
  • Prijedlog plana za izvršenje zadatka, koji jasno dokazuje razumijevanje ciljeva i obuhvata istraživanja.

Ponuda se, zajedno sa traženom pratećom dokumentacijom, dostavlja u cijelosti skenirana u pdf. formatu na mail info@mozaik.ba najkasnije do 23. jula 2021. godine do 23:59 h ili u štampanom formatu, u zatvorenoj koverti (sa pečatom na spojevima i sa naznakom Prijava na javni poziv “Pravni okvir za filantropiju”) najkasnije do 23. jula 2021. godine od 9 do 16h, lično ili poštom na jednu od dvije adrese u nastavku.

Fondacija Mozaik, Splitska 14, 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina ili Fondacija Mozaik Miše Stupara 10, 78 000 Banja Luka Bosna i Hercegovina

Pitanja u vezi ovog poziva za ponude slati na nenad@mozaik.ba. 

Preuzmi OVDJE svu dokumentaciju vezano za ovaj poziv.

(lonac.pro)