Obrazac za prijavu može se pronaći na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net, a popunjen obrazac je potrebno dostaviti na imejl: info@rars-msp.org najkasnije do petka, 21. aprila 2023. godine sa naznakom “Prijava za učešće u Akcelerator programu”.

Program će biti organizovan u saradnji sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu – OJ Ekonomski fakultet Pale, Gradskom razvojnom agencijom Istočno Sarajevo, Gradom Istočno Sarajevo, opštinama u sastavu grada Istočno Sarajevo i Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske.

ba.ekapija,com