Poziv za prijave za regionalni skup ocjenjivača

sep 29, 2023 | Aktivnosti, Novosti

Pozadina:

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), u partnerstvu sa Centrom za istraživanje i kreiranje politike (CRPM) iz Sjeverne Makedonije i Institutom za demokratiju i medijaciju (IDM) iz Albanije, implementira projekat pod nazivom SMART Balkans – Civil Society for shared. društva na Zapadnom Balkanu, što doprinosi jačanju demokratije i evroatlantskih integracija u mreži Zapadnog Balkana. Projekat ima za cilj stvaranje čvrste osnove za održivi razvoj u Albaniji, Bosni i Hercegovini, Kosovu, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Neke od tema ovog projekta su borba protiv organizovanog kriminala, prevencija radikalizacije (uključujući i nasilni ekstremizam), pomirenje kroz interkulturalni dijalog, reforme u evroatlantskim integracijama, ljudska prava i rodna ravnopravnost (uključujući nasilje u porodici), podrška slobodi govor i nezavisni mediji. Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Kraljevine Norveške, uz grant od preko 17 miliona eura.

Konzorcijum Projekta SMART Balkans objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za Regionalni skup ocjenjivača.

Projektni zadaci za ovaj poziv su dostupni u Aneksu 1.

Kako se prijaviti:

Prijavu za Regionalni skup evaluatora treba dostaviti na e-mail grants1@smartbalkansproject.org i treba da sadrži sljedeću dokumentaciju:

Prijavni obrazac (Aneks 2)
životopis
Izjava časti (Aneks 3)
Drugi dokumenti koji verificiraju domen stručnosti i specificiraju kvalifikacije kandidata
Prijave slati sa naznakom u SUBJEKTU e-maila: Prijava za Regionalni skup ocjenjivača (ime podnosioca prijave). U tijelu e-pošte navode se nazivi svih dostavljenih dokumenata, a dokumenti su imenovani kako je navedeno u ovom dijelu. Sva dokumenta koja sadrže potpise treba dostaviti u PDF formatu.

Maksimalna veličina e-pošte može biti 10 MB. U slučaju da su priloženi dokumenti veći od 10 MB, rasporedite dokumente u nekoliko mejlova, sa sljedećim u polju SUBJECT: u prvi e-mail unesite Prijava za Regionalni skup ocjenjivača, (ime podnosioca prijave) x / #, umjesto oznake “x” upisujete serijski broj e-maila, a umjesto oznake “#” upisujete ukupan broj e-mailova koje ćete poslati. U tijelu e-pošte navedite numeriranu listu svih priloženih dokumenata u toj e-poruci.

Ovaj poziv će ostati otvoren do 15. oktobra 2023. godine. Prvi pregled prijava biće obavljen u novembru 2023. godine.

Podnošenjem prijave, svi aplikanti su saglasni da će njihove prijave biti pohranjene narednih 36 mjeseci i da ih po potrebi mogu kontaktirati partneri Konzorcijuma.

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Dodatni dokumenti:

Aneks 1 – Projektni zadatak

Aneks 2 – Prijavni obrazac

Aneks 3 – Časna izjava

 

Preuzeto sa: smartbalkansproject.org