Poziv za Školu tranzicione pravde!

sep 9, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Građanska alijansa (GA) otvara poziv za polaznike Škole tranzicione pravde!

Pozivamo studente prava, političkih nauka, evropskih studija, sociologije, istorije, NVO aktiviste, mlade novinare, te predstavnike foruma mladih političkih partija da se prijave za Školu tranzicione pravde koju GA realizuje u saradnji sa Švajcarskom ambasadom u Srbiji.

Program škole će uključivati koncept tranzicione pravde, informisanje o sudski utvrđenim činjenicama o ratnim zločinima počinjenim na teritoriji bivše Jugoslavije tokom 1990-ih godina, sa naročitim osvrtom na vođenje sudskih postupaka u Crnoj Gori, mehanizme vansudskog utvrđivanja činjenica, prava žrtava na reparacije, inicijative za komemoracije i obilaske mjesta stradanja, primjene političkih teorija, istorijski narativi, proces suočavanja sa prošlošću, kao i pomirenje u Crnoj Gori i regionu.

Predavači u školi će biti univerzitetski profesori prava, predstavnici pravosuđa i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove, predstavnici medija i NVO sektora.

Po završetku škole učesnici će dobiti stručnu pomoć u pisanju istraživačkih radova na temu suočavanja sa prošlošću u Crnoj Gori koji će biti javno objavljeni.

Maksimalan broj učesnika koji će biti prihvaćeni je 15.

Program će se realizovati u formi seminara u periodu od septembra do decembra 2022.

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave do 15. septembra 2022. godine slanjem biografije i kratkog motivacionog pisma na mejl adresu office@gamn.org.