Poziv za stručnu praksu u EL Pharma d.o.o.

jun 21, 2022 | Aktivnosti, Novosti

EL Pharma d.o.o. je kompanija u sklopu Phoenix grupe, koja se bavi pružanjem usluga farmaceutskim proizvođačima. Na tržištu BiH smo aktivni od 2011. godine.
EL Pharma d.o.o. Vlakovo 252,  poziva sve redovne studente da se prijave za obavljanje stručne studentske prakse u odjelu regulative.
Naša kompanija je prepoznatljiva po razvoju kadrova u dijelu specifičnih stručnih znanja iz farmaceutske oblasti. Ukoliko ste osoba koja želi proširiti svoja znanja i praktično iskustvo u poslovnom okruženju koje prati trendove, pozivamo Vas da nam pošaljete Vašu prijavu u skladu sa definisanim kriterijima putem opcije “PRIJAVI SE NA OGLAS” sa naznakom “Prijava za obavljanje stručne studentske prakse (oglas)”
Za realizaciju studentske prakse neophodno je da student:
  • dostavi CV i potvrdu obrazovne institucije o statusu redovnog studenta Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu;
  • pristupi standardnoj selekciji kandidata;
  • dobro poznavanje engleskog jezika je neophodno (najmanje B2 nivo);
  • aktivno korištenje Microsoft Office-a
  • bude visoko motiviran za učenje i rad u dinamičnom okruženju;
  • usvaja i primjenjuje stečena znanja, te odgovorno izvršava zadatke uz kontinuiranu superviziju i mentorstvo.
Student koji zadovolji kriterije za obavljanje studentske prakse će imati priliku individualno dogovoriti sa kompanijom period i dinamiku obavljanja stručne prakse.
mojposao.ba