Poziv za učešće na treningu o Evropskom prevencijskom kurikulumu

apr 27, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Pozivamo vas da se prijavite za učešće na treningu o Evropskom prevencijskom kurikulumu koji je namijenjen službenicima i službenicama u javnoj upravi koji imaju opću ili specijaliziranu ulogu i odgovornost za kreiranje i/ili koordinaciju preventivnih programa.

Trening organizira Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE u partnerstvu s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli, a održat će se 17. i 18. 05. 2022. godine u hotelu Solis (Soli 4, Tuzla).

Organizator snosi troškove radnih materijala i ishrane tokom trajanja treninga.

S obzirom na ograničen broj mjesta potrebno je izvršiti prijavu putem sljedećeg linka. Rok za prijavu je 06. 05. 2022.

Za sva dodatna pitanja možete se javiti putem emaila: andrea.mijatovic@prevencija.ba ili na broj telefona 062 765 441.

* Evropski prevencijski kurikulum (EUPC) je kurikulum obuke o naučno zasnovanoj prevenciji koji ima za cilj promicati primjenu efikasnih modernih pristupa prevenciji korištenja supstanci, te omogućiti dobro informirane izbore o finansiranju i prioritetima implementacije na nacionalnom, regionalnom ili lokalnom nivou. Više informacija o EUPC-ju možete naći ovdje.