Prijavite se na kurs multiplatformskog novinarstva

aug 25, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Journalift nudi besplatan onlajn kurs gdje ćete imati priliku da naučite kako se svijet medija mijenja pod uticajem tehnologije, kako se mijenjaju navike publike, koji sadržaj treba da stvorite i kako ga prilagoditi kako biste ga pratili na različitim platformama.

 

OBLAST:

novinarstvo

 

OPIS

Kurs se sastoji iz četiri dijela:

  • 1. dio – daje pregled kursa i tema koje će biti obuhvaćene i upoznaje vas sa instruktorima;
  • 2. dio – opisuje navike publike prilikom praćenja vijesti na različitim platformama;
  • 3.dio –  opisuje postupak prilagođavanja vijesti za različite platforme kroz praktični primjer;
  • 4. dio –  obuhvata ključne poente i završne savjete za prilagođavanje vijesti za različite platforme.

Svi se moduli sastoje od kratkih video lekcija, pratećeg teksta, ali i dodatnih materijala i zadataka. Obuhvatiće se praktični koncepti koje odmah možete početi primjenjivati u svom radu.

U posebnim dijelovima ovog kursa postoje praktične vježbe i upitnici. Potrebno je da ih sve završite i  da popunite kako biste stekli odgovarajuće znanje, kao i sertifikat za uspješno završen kurs.

Ovaj kurs možete završiti za približno 4 sata, kroz više sesija.

 

USLOVI

Mogu se prijaviti svi zainteresovani.

 

NAČIN PRIJAVE

Kako biste se prijavili potrebno je da popunite aplikacionu formu.

 

ROK ZA PRIJAVU:

u toku

 

Detaljnije na:

https://journalift.org/bhsc/courses/multiplatformsko-novinarstvo-pocetni-kurs/