Prijavite se na obuku SEYE

aug 23, 2021 | Novosti

Pozivaju se zainteresovani da se prijave na obuku koja promoviše socijalno preduzetništvo među omladinskim radnicima i profesionalcima kao alata za borbu protiv nezaposlenosti.

OBLAST:

Socijalno preduzetništvo

OPIS

The Youth@Work”Social Entrepreneurship for Youth Employability”(SEYE) je usklađen sa ciljevima partnerstva Youth@Work, nove strategije za mlade EU(2019-2027)i sa evropskim ciljevima za mlade. Cilj obuke je bolje razumijevanje socijalnog preduzetništva kao alata za borbu protiv nezaposlenosti i povećanja socijalnog uključivanja. Ovaj kurs će podržati učesnike u razvoju novih kompentencija primjenom inovativnih metoda i alata. Razmjenjivaće se korisna iskustva iz preduzetničkog ekosistema , koje će učesnike  motivisati za preduzetničku inicijativu. Učesnici će kroz upoznavanje sa preduzetništvom osmišljavati preduzetničke ideje pomoću praktičnih alata i biće upoznati sa platformama na kojima  mogu pronaći dodatnu podršku i informacije.

Glavni ciljevi su:

  • podizanje svijesti među učesnicima o karakteristikama, prednostima, vrijednostima i faktorima uspjeha socijalnog preduzetništa kao katalizator zapošljivosti mladih
  • Upoznati učesnike sa modelom socijalnog poslovanja i njegovim vrijednostima(socijalna ekonomija, kružna ekonomija, socijalni uticaj, uticaaj ulaganja, ciljevi održivog razvoja i održiva ekonomija)
  • Razviti kompetencije omladinskih radnika u dizajniranju i primjeni ideja socijalnog preduzetništva kao inovativnih načina za rješavanje socijalnih problema
  • Promovisati preduzetništvo,evropske politike i aktivnosti u oblasti socijalne ekonomije

Mjesto održavanja obuke je Trabzon. Crnomorska regija (Black Sea)se smatra poljoprivrednim,logističkim i turističim centrom. Ukupan broj stanovnika je 4 miliona, a stopa nazaposlenosti mladih je oko 20%. Pored problema nezaposlenosti, region se suočava i sa drugim problemima poput odusustva socijalnog preduzetništva, nedovoljne zastupljenosti ženau pojedinim oblastima,  migracija i odliva mozgova. S druge strane, postoji veliki potencijal mladih ljudi i visok procenat obrazovanih studenata zbog šest univerziteta u regionu, dobre povezanosti sa istim, au regionu postoje razvojne agencije i institucije čiji je prioritet podrška inicijativama i projektima usmjerenih na omladinsko i žensko preduzetništvo.

USLOVI

Za obuku će biti odabrano 40 polaznika a mogu se prijaviti: omladinski radnici, omladinski lideri, menađžeri projekata za mlade, kreatori omladinske politike,omladinski treneri,istraživači za mlad. Takođe mogu se prijaviti i profesionalci iz oblasti: neformalnog obrazovanja/mladi,visoko obrazovanje, stručno obrazovanje i obuka, Agencije za podršku prilikom zapošljavanja,centri za zapošljavanje, klubovi za zapošljavanje, treneri, poslodavci, profesionalci u formalnom obrazovanju, savjetnici za zapošljavanje itd…

NAČIN PRIJAVE

Ukoliko želite da aplicirate to možete uraditi na sljedećem linku https://www.salto-youth.net/mysalto/login/?pfad=%2Ftools%2Feuropean-training-calendar%2Fapplication-procedure%2F10173%2Fapplication%2F

ROK ZA PRIJAVU:

07.09.2021.godine

Za više informacija možete pogledati agendu na sljedećem linku https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/download/salto%5Ctrainingcalendar%5Cmodel%5CDownload-7909/Y@W_SEYE_TR.pdf

(mladiinfo.me)