Prijavite se za besplatan onlajn kurs o EISU

sep 26, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Objavljuje se poziv za učešće na besplatnom onlajn šestonedjeljnom kursu o Evropskoj inicijativi za solidarnost u organizaciji zemalja učesnica u Erasmus+ programu, namijenjen svim aktivistima koji traže načine za što veću inkluziju mladih u društvene tokove i akcije.

OBLAST:

omladinski aktivizam

OPIS

Otvoreni onlajn kurs se održava u periodu od 26. septembra do 31. decembra 2022. u Irskoj.
Evropska inicijativa za solidarnost promoviše međunarodno volonterstvo i neformalno obrazovanje kroz razne svoje programe. Kako bi proširili mrežu kontakata i partnerstava organizuju se kursevi i treninzi u čijem fokusu su mladi, posebno korisni mladim NVO aktivistima koji, učešćem u programu, unapređuju saradnju organizacija među državama.
Tokom kursa, polaznici će slušati i učiti o:
– primjerima dobre prakse;
-kako da pokrenu sopstveni projekat;
-mogućnostima finansiranja volonterskih i lokalnih projekata solidarnosti;
-novim mogućnostima za humanitarnu pomoć;
-kako da se pripreme za prijavu;
-načinima podrške mladima tokom njihovih volonterskih projekata.
Broj učesnika: 100

USLOVI:

Pravo na prijavu imaju: kreatori politika za mlade, rukovodioci projekata za mlade, omladinci, omladinski lideri, istraživači, mentori volonteri.

NAČIN PRIJAVE

Ne zahtijeva se popunjavanje aplikacione forme.
Registracija je neophodna i nalazi se putem linka:

ROK ZA PRIJAVU:

23.09.2022.godine
Detaljnije na: