Prijavite se za evropski forum mladih vođa

aug 11, 2021 | Novosti

Prijavite se za evropski forum mladih vođa koji će se ove godine održati onlajn od 6-8. oktobra 2021. godine.

OBLAST:

Omladinski rad

OPIS:

Evropski forum mladih lidera omogućit će mladim aktivistima iz Evropske unije, Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i Ruske Federacije prostor za razmenu iskustava, uspostavljanje kontakata i diskusiju o važnim temama za mlade širom Evrope. Glavne teme ovogodišnjeg Foruma biće: uključivanje i različitost, zeleni Erasmus, digitalni Erasmus i aktivno učešće u demokratskom i društvenom životu.

Ovaj događaj će imati hibridni format, neki učesnici će biti fizički prisutni u Varšavi (50), a neki – onlajn (100-150). Dnevni red će uključivati diskusije i radionice o novim perspektivama evropske saradnje mladih i tematske sesije. Glavni ciljevi ove konferencije su:

  • Rasprava o novim tematskim prioritetima programa za mlade EU za 2021-2027. godinu i djeljenje inspirativne prakse;
  • Promovisanje nove mogućnosti saradnje u okviru programa Erasmus+ za mlade i Evropskog korpusa solidarnosti;
  • Razvoj potencijala mladih lidera iz zemalja Evropske unije, Zapadnog Balkana, Istočnog partnerstva i Ruske Federacije;
  • Promovisanje Fondacije za razvoj obrazovnog sistema kao lidera u oblasti internacionalizacije obrazovanja, jednu od najvećih Nacionalnih agencija Erasmus + programa i Evropskog korpusa solidarnosti u Evropi.

USLOVI:

Mogu se prijaviti mladi lideri starosti između 18 i 30 godina, sa dobrim poznavanjem engleskog jezika i aktivni u oblastima obrazovanja, poslovanja.

NAČIN PRIJAVE:

Možete se prijaviti putem linka

ROK ZA PRIJAVU:

22.08.2021.godine

Detaljnije na: marina@salto-youth.net