Prijavite se za konferenciju FOCUS: Učenje

aug 9, 2021 | Novosti

Pozivaju se svi ljudi koji su uključeni u obuku i obrazovanje omladinskih radnika da učestvuju na konferenciji o diseminaciji FOCUS: Učenje, gdje će se obrađivati koncepti i prakse u obrazovanju i osposobljavanju za mlade.

OBLAST:

omladinski rad

OPIS

Organizatori konferencije su u saradnji sa stručnjacima i predstavnicima univerziteta izradli publikaciju o učenju u omladinskom radu. Ovo je razvijeno u internetsku platformu sa lakim pristupom i upotrebom audio-vizuelnih resursa i resursa za preuzimanje (podcasti, video zapisi, fleš kartice/prezentacije, letci i posteri). Svaki od ovih izvora dalje istražuje koncept i praksu učenja u omladinskom radu i pruža jedinstvenu perspektivu o učenju u omladinskom radu, razvijenu posljednjih godina na evropskom nivou. Svako poglavlje istražuje drugačiji aspekt učenja u omladinskom radu, opisujući ulogu omladinskog radnika, različite koncepte i prakse u omladinskom radu i način na koji se učenje prenosi iz koncepta u praksu.

Učenje će se održati 2-3. septembra 2021. godine u onlajn Zoom okruženju i okupiće kolege iz različitih konteksta obrazovanja i osposobljavanja za mlade iz evropskih i susjednih partnerskih zemalja. Program (planiran):

Četvrtak, 2. septembar 2021:

10 – 13 h: Pozadina i okvir projekta

14.30 – 16 h: Otvorena sednica

Petak, 3. septembar 2021:

10 – 13 h: Usredsredite se na to kako se materijali mogu koristiti

 

USLOVI

Učenje će biti od primarnog interesa za trenere, edukatore i predavače uključene u obrazovanje i obuku omladinskih radnika – bilo da se radi o nevladinim organizacijama, institucijama, univerzitetima … Takođe i omladinske radnike, rukovodioce omladinskog rada, kreatore politika, istraživače, predstavnike institucija itd.

NAČIN PRIJAVE 

Možete se prijaviti putem linka.

ROK ZA PRIJAVU:

20.08.2021. godine

Detaljnije na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/focus-learning.9522/

(mladiinfol.me)