Prijavite se za kurs o multikulturalizmu

sep 15, 2022 | Aktivnosti, Novosti

Erasmus+ i Primera organizuju kurs iz oblasti socijalne inkluzije. Posebna pažnja biće usmjerena na temu uključenja učenika imigranata u obrazovni sistem. Kurs je namijenjen nastavnicima/profesorima koji žele da nauče kako isplanirati inkluzivne lekcije i stvoriti uslove za interkulturalizam. Kurs se održava u periodu od 10 do 15. oktobra u Ljubljani.

OBLAST:

socijalna inkluzija

OPIS

Asimilacija i multikulturalizam su kljucni za stvaranje bogatog i otvorenog društva. Da bi se ono razvilo, od posebnog značaja su visok stepen tolerancije i prihvatanje raznolikosti u drustvu.
Nakon završetka kursa polaznici dobijaju priznanje u vidu certifikata.
Cijena kursa je 500 eura u koje se ubrajaju troškovi za školarinu, šestodnevni period trajanja kursa, materijale za učenje, administraciju, organizaciju kao i za jednodnevni izlet srijedom.
Troškovi u iznosu od 150 eura obuhvataju:
-putovanje avionom u oba pravca, kao i putovanje od aerodrome do mjesta boravka i obratno;
-troškovi ishrane ponedjeljkom i srijedom u nekom od restorana u Sloveniji;
-pješacka tura ponedjeljkom.
Otkazivanje učešća u roku od četiri nedjelje prije pocčetka kursa neće biti naplaćeno, dok je za periode manje od 4 nedjelje naplata u iznosu od 150 eura.

USLOVI:

Pravo na prijavu imaju vaspitači, nastavnici i profeosri predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja.
Potrebno je poznavanje engleskog jezika i posjedovanje europass dokumenta o mobilnosti.

NAČIN PRIJAVE

Aplikaciona forma se nalazi na sljedećem linku:

ROK ZA PRIJAVU:

U toku
Detaljnije na: